Pomocník systému OBERON
Databázu nie je možné otvoriť

Riešenie technických problémov > Problémy s otvorením databázy > Databázu nie je možné otvoriť

Táto téma Pomocníka je venovaná problémom, pre ktoré nie je možné otvoriť databázu systému OBERON.

Základné informácie

V praxi sa môžu vyskytnúť situácie, keď po spustení systému OBERON nie je možné otvoriť databázu účtovnej jednotky. Najčastejšími príčinami, ktoré spôsobujú problémy s otvorením databázy, sú:

Príbuzné témy