Pomocník systému OBERON
Poškodená databáza

Riešenie technických problémov > Problémy s otvorením databázy > Poškodená databáza

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie, ako postupovať v prípade poškodenia databázy v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Údržba databázy Microsoft Access

Súborová databáza Microsoft Access

Databázy SQL servera

Pred každým použitím servisnej funkcie odporúčame vytvoriť zálohu databázy! Najjednoduchším spôsobom, ako predísť strate údajov, je pravidelné zálohovanie.
Príbuzné témy