Pomocník systému OBERON
Databáza nie je dostupná

Riešenie technických problémov > Problémy s otvorením databázy > Databáza nie je dostupná

Táto téma Pomocníka popisuje postupy pri riešení problémov spojených s nedostupnosťou databázy účtovnej jednotky po spustení systému OBERON spravidla z dôvodu nesprávnej konfigurácie sieťovej infraštruktúry, resp. po jej narušení vplyvom vonkajších faktorov. Riešenie problému závisí od použitia konkrétneho typu databázy (súborová databáza Microsoft Access alebo SQL server).

Microsoft Access (súbor MDB)

SQL server (MariaDB, MySQL, MS SQL Server)

V programe Windows Defender Firewall sú nastavené výnimky pre tzv. Profile. Napr. pre MariaDB alebo MySQL je predvolené nastavenie Private - teda výnimka platí len pre privátnu sieť. Ak by sa v nastaveniach siete zmenila sieť napr. na Public, výnimka sa bude ignorovať a SQL server bude nedostupný.
Obrázok č. 1: Rozšírené nastavenie vo Windows Defender Firewall

Príbuzné témy