Pomocník systému OBERON
Databáza nie je dostupná

Riešenie technických problémov > Problémy so spustením programu > Databáza nie je dostupná

Táto téma Pomocníka popisuje postupy pri riešení problémov spojených s nedostupnosťou databázy účtovnej jednotky pri spustení systému OBERON. Tento druh problémov najčastejšie vzniká pri sieťovej prevádzke OBERON-u. Ich riešenie sa líši v závislosti od použitého typu databázy (súborová databáza MDB alebo SQL server). 

Riešenie nedostupnosti databázy pri spustení systému OBERON býva najčastejšie spojené s nedostupnosťou sieťového počítača (servera), a to spravidla po výpadku dodávky elektrickej energie. Z tohto dôvodu je v prípade problémov potrebné kontaktovať správcu siete, ktorý má najlepšie vedomosti o lokálnej sieťovej infrašktruktúre. Firmu EXALOGIC je potrebné kontaktovať len v prípade poškodenia databázy alebo iných problémov, ktoré nedokáže správca siete vyriešiť.

Microsoft Access (súbor MDB) - možné príčiny problémov a ich riešenia

SQL Server - (Microsoft, MariaDB, MySQL) - možné príčiny problémov a ich riešenia

Obrázok č. 1: Rozšírené nastavenie Windows Firewall

Príbuzné témy