Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia programu

V ponuke Servis, položka Nastavenia programu sú dostupné všetky nastavenia systému OBERON týkajúcich sa aktuálne spracovávanej (otvorenej) firmy. Výnimku tvoria nastavenia pripojiteľných zariadení ako registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne a pod., tie sú dostupné v ponuke Zariadenia.

Nastavenia - Firma

 

Nastavenie - Počítač

Nastavenia v oddiele Počítač sú nastavenia platné pre daný počítač. Pri zmene názvu počítača v systéme Windows, budú nastavenia v tejto sekcii stratené.

Umožniť pracovať s nastavením ostatných počítačov

Aktivuje funkciu umožňujúcu prácu s nastavením ostatných počítačov.

Názov počítača

V rozbaľovacom zozname Názov počítača (názov v OS Windows) vyberte počítač v sieti, s ktorého nastavením chcete pracovať. V prípade, že v tomto zozname sa nachádza len lokálny počítač, stlačte tlačidlo Aktualizovať napravo od rozbaľovacieho zoznamu a zoznam sa aktualizuje.

Umožniť nastavenia aj pre ďalšie počítače

Aktivovaním funkcie sa zobrazí zoznam s ostatnými počítačmi v sieti. začiarknutím políčka vyberieme jeden alebo viacero počítačov, na ktoré sa budú aplikovať nastavenia.

 

Nastavenia - Používateľ

Nastavenia v sekcii Používateľ sú nastavenia, platné pre konkrétneho používateľa. Niektoré nastavenia sú obmedzené nastavením v sekcii Firma. Napríklad, ak v nastavení firmy nie je umožnené využívať modul Účtovníctvo, tak ani používateľ nebude môcť využívať tento modul.

Nastavenie objektov

Umožňuje uviesť nastavenia zobrazenia okien a kníh do pôvodných hodnôt.

Umožniť pracovať s nastavením ostatných používateľov

Aktivuje funkciu umožňujúcu prácu s nastavením ostatných počítačov.

Používateľ

V rozbaľovacom zozname vyberte používateľa, s ktorého nastavením chcete pracovať. V prípade, že v tomto zozname sa používateľ nenachádza, stlačte tlačidlo Aktualizovať napravo od rozbaľovacieho zoznamu a zoznam sa aktualizuje.

Umožniť nastavenia aj pre ďalších používateľov

Aktivovaním funkcie sa zobrazí zoznam s ostatnými používateľmi. začiarknutím políčka vyberieme jeden alebo viacero počítačov, na ktoré sa budú aplikovať dané nastavenia.

 

Príbuzné témy