Pomocník systému OBERON
CRM zložky

OBERON - hlavná ponuka > CRM > CRM zložky

Základné informácie 

Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár CRM zložka.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmeniť stav zložky

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zmeniť stav CRM zložky a priradiť k zmene stavu poznámku. Príklad: po ukončení projektu "Vytvorenie pobočky v RK" zmeníme stav z Plánovanej na Vykonanú.

Zobraziť úlohy a udalosti

Zobrazí úlohy a udalosti, ktoré patria k danej CRM zložke.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Funkcia zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky CRM zložky, v ktorej je možné napríklad oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť dokument z Knižnice dokumentov a obrázkov.

Obrázok č. 1: CRM zložka a prislúchajúce úlohy a udalosti

 

Príbuzné témy