Pomocník systému OBERON
Kalendár udalostí

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Kalendár udalostí

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Kalendár udalostí pre jedného používateľa (zobrazenie pod sebou)

 

Obrázok č. 2: Formulár Kalendár udalostí v zobrazení vedľa seba

 

Vysvetlivky k formulára Kalendár udalostí

Deň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho dňa.
Pracovný týždeň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho pracovného týždňa.
Týždeň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho týždňa.
Mesiac - zobrazia sa úlohy a udalosti  z aktuálneho mesiaca.
Skupina - zobrazia sa úlohy a udalosti všetkých používateľov v konkrétnom dni, týždni, mesiaci podľa nastavenia.
Zobrazenie - kalendár a zoznam úloh a udalostí sa zobrazí pod sebou alebo vedľa seba
Časový úsek - minimálne časové úseky, na ktoré bude rozdelený kalendár udalostí

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Nová udalosť z reklamácie/servisu

Funkcia umožní vytvoriť novú udalosť z evidencie reklamácií a servisu.

Opakovať údalosť

Udalosť je možné opakovať, teda udalosť sa automaticky vytvorí o zvolený časový úsek. Napr. každoročná prehliadka auta, každomesačné odovzdávanie výkazu, atď.

Zmeniť stav

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zmeniť stav udalosti na Vykonaná, Nevykonaná a zadať popis k zmene stavu.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že sa na zadaný e-mailový kontakt zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Funkcia zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky úloh a udalostí, v ktorej je možné napríklad oskenovať (tlačidlo Možnosti), prípadne priradiť dokumenty a obrázky z Knižnice dokumentov a obrázkov

Klávesové skratky

 Popis Kláves
Zmena šírky stĺpcov Ctrl+koliesko na myši
Systémový dátum *
Príbuzné témy