Pomocník systému OBERON
Vytvorenie úlohy a udalosti

CRM a registratúra > Začíname pracovať s CRM > Vytvorenie úlohy a udalosti

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup vytvorenia úlohy, resp. udalosti v module CRM a registratúra. Udalosti je možné vytvoriť viacerými spôsobmi, a to z Kalendára udalostí alebo priamo z knihy Úlohy a udalosti. V nasledujúcej časti je popísaný postup vytvorenia úlohy/udalosti z knihy Úlohy a udalosti.

Postup vytvorenia úlohy/udalosti

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku CRM, Úlohy a udalosti.
  2. Stlačte tlačidlo Nový a vyberte z nasledujúcich možností: Úloha, Udalosť, Podúloha, Podudalosť.
  3. Otvorí sa formulár Úloha, resp. formulár Udalosť, v ktorom zadajte pomenovanie, vyberte typ, stav, pre koho je bude určená, prioritu a ostatné náležitosti.
  4. Po stlačení tlačidla OK sa úloha, resp. udalosť uloží.
Zmeniť stav úlohy alebo udalosti je možné dvojklikom na ikonu stavu alebo stlačením tlačidla Možnosti a výberom položky Zmeniť stav.
Príbuzné témy