Pomocník systému OBERON
Synchronizácia s Kalendárom Google

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Google > Synchronizácia s Kalendárom Google

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - synchronizácii s Kalendárom Google.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Synchronizácia údajov medzi systémom OBERON a Kalendárom Google

 

Postup nastavenia synchronizácie

1. Nastavenie e-mailových adries používateľom

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis zvoľte položku Používatelia.
 2. Zobrazí sa zoznam používateľov OBERON-u. Kurzorom označte používateľa, ktorému chcete nastaviť e-mailovú adresu a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Používateľ, v ktorom v záložke Externé systémy stlačte tlačidlo Nový.
 4. Zadajte hodnoty, napríklad:
     Typ: Google,
     Pomenovanie: E-mail,
     Hodnota: jan.novak@gmail.com
 5. Obdobným spôsobom pridajte e-mailové adresy aj ďalším používateľom, ktorí budú používať Kalendár Google.

2. Vytvorenie kalendára Google

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google. Stlačte tlačidlo  v pravom hornom rohu a vyberte položku Kalendár.    
 2. V ľavom paneli pri položke Ďalšie kalendáre kliknite na znamienko + (Pridať ďalšie kalendáre).
 3. Vyberte položku Vytvoriť nový kalendár
 4. Zadajte názov kalendára, napr. Firma CRM, prípadne popis, a stlačte tlačidlo Vytvoriť kalendár.
 5. Vráťte sa do ľavého panela, kurzorom sa nastavte nad názov kalendára v zozname a po kliknutí na tri zvislé bodky vyberte položku Nastavenia a zdieľanie.
 6. V časti Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi stlačte tlačidlo pridať ľudí a zadajte, resp. vyberte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete kalendár zdieľať.
 7. Ak kalendár používate spoločne s jednotlivou e-mailovou adresou, danej osobe sa kalendár zobrazí v zozname Ďalšie kalendáre. Ak kalendár používate spoločne so skupinou e-mailov, používateľom sa kalendár zobrazí v zozname Ďalšie kalendáre po kliknutí na odkaz v e-mailovej pozvánke z Kalendára Google.
Ak chcete, aby sa vám nový kalendár zobrazoval v mobilnom zariadení (smartfóne, tablete...), bude potrebné pre daný kalendár zapnúť synchronizáciu.

3. Inštalácia doplnku

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis vyberte položku Správca doplnkov.
 2. V oddiele Ovládače vyberte doplnok Synchronizácia OBERON CRM s Kalendárom Google a stlačte tlačidlo Inštalovať.
 3. Otvorí sa sprievodca inštaláciou, postupujte podľa pokynov sprievodcu - doplnok sa nainštaluje.

4. OBERON Center

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke OBERON vyberte položku Otvoriť OBERON Center. Otvorí sa program OBERON Center.
 2. V oddiele Automatické úlohy stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte Typ úlohy - Synchronizácia s Kalendárom Google. Zadajte názov úlohy, vyberte počítač a používateľa.
 3. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Prihlásiť sa do účtu Google. Otvorí sa internetový prehliadač, vyberte účet Google, ktorý sa prepojí s OBERON-om a prihláste sa.
 4. Zobrazí sa formulár (Obrázok č. 2), stlačte tlačidlo Povoliť.
 5. V programe OBERON Center vyberte kalendár Google, v ktorom sa budú zobrazovať udalosti z CRM.
 6. Nastavenie synchronizácie je ukončené.
Obrázok č. 2: Žiadosť o povolenie

Obrázok č. 3: Kalendár udalostí v OBERON-e

 Obrázok č. 4: Úlohy a udalosti v kalendári Google

 

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Kalendár Google a na webovej stránke dodávateľa.
Príbuzné témy