Pomocník systému OBERON
Evidencia reklamácií a servisu

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Evidencia reklamácií a servisu

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Kniha Evidencia reklamácií a servisu

Ďalšie informácie

Postup vytvorenia novej reklamácie/servisu je popísaný v téme Vytvorenie reklamácie/servisu.

Rozlíšenie záznamov iným typom písma

Farebné rozlíšenie záznamov

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmena stavu reklamácie/servisu

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav reklamácie/servisu. Predvolené stavy udalostí reklamácie/servisu:

Posledná zmena stavu sa automaticky zobrazí aj ako posledná udalosť v formulári Reklamácia/servis, záložke Udalosti.

Vytvoriť úlohu alebo udalosť z reklamácie/servisu

Funkcia umožní vytvoriť novú úlohu alebo udalosť z evidencie reklamácií a servisu. Otvorí sa sprievodca, v ktorom sa nastavujú základné nastavenia (úloha alebo udalosť, dátum a čas začiatku a ukončenia). Vytvorená úloha/udalosť bude zobrazená v Kalendári udalostí, prípadne v knihe Úlohy a udalosti.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že sa na zadaný e-mailový kontakt zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Zobraziť väzby dokumentu

Medzi jednotlivými evidenciami si systém OBERON udržiava väzby - tak je možné k vybranej reklamácii/servisu zostaviť grafický prehľad väzieb záznamov, ktorý je zároveň aj interaktívny - jednotlivé záznamy je možné ihneď zobraziť, prípadne aj upraviť.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej je možné napríklad oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť k záznamu dokument z vybraného miesta v počítači.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Reklamácia/Servis.
Príbuzné témy