Pomocník systému OBERON
Reklamácie/servis - prvé kroky

CRM a registratúra > Začíname pracovať s Evidenciou reklamácií a servisu > Reklamácie/servis - prvé kroky

Skôr, ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy). Zároveň je potrebné povoliť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly účtovnej jednotke a v oddiele Používateľ, Moduly danému používateľovi prácu s modulom CRM a registratúra.

1. Nastavenia modulu

V ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, CRM a registratúra, záložka Reklamácia a servis je možné nastaviť rozsah kódov položiek za práce a za dopravu pre potreby evidencie vyúčtovania.

2. Nastavenia typov reklamácie/servisu

V sprievodcovi Nová reklamácia/servis (ponuka CRM, Evidencia reklamácií a servisu, tlačidlo Nový), resp. vo formulári Reklamácia/Servis (ponuka CRM, Evidencia reklamácií a servisu, tlačidlo Oprava) sa po stlačení tlačidla  za poľom Typ záznamu otvorí číselník Typy reklamácie/servisu. Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Typ reklamácie/servisu, v ktorom možno nadefinovať jednotlivé typy reklamácie/servisu. Preddefinované typy sú Reklamácia, Predzáručný, Záručný a Pozáručný servis.

3. Nastavenie typov stavov reklamácie/servisu

Reklamácia/servis môže nadobúdať rôzne stavy - štandardne sú preddefinované Zaevidovanie, Prijatie, Presun do interného servisu, Prijatie z interného servisu, Presun do externého servisu, Prijatie z externého servisu, Oznámenie, Oznámenie o vybavení, Vybavenie, Vybavenie (zamietnutie). Ďalšie typy stavov je možné nadefinovať vo formulári Typ stavu reklamácie/servisu.

4. Nastavenie odosielania e-mailových a SMS správ

Systém OBERON umožňuje informovať o zmene stavu reklamácie alebo servisu formou e-mailovej alebo SMS správy. Bližšie informácie o nastavení zasielania e-mailových a SMS správ získate v témach Odosielanie e-mailov v systéme OBERONOdosielanie SMS správ v systéme OBERON.

Príbuzné témy