Pomocník systému OBERON
Prvé kroky - reklamácia/servis

CRM a registratúra > Začíname pracovať s Evidenciou reklamácií a servisu > Prvé kroky - reklamácia/servis

Skôr, ako začnete s modulom CRM a registratúra pracovať, je potrebné, aby ste v programe OBERON - Agenda firmy založili novú firmu. Viac informácií nájdete v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

1. Nastavenia programu

V ponuke ServisNastavenia programu je potrebné povoliť modul CRM a registratúra. V oddiele Firma, položke CRM a registratúra, v záložke Reklamácie a servis je možné nastaviť rozsah kódov položiek za prácu a dopravu pre potreby evidencie vyúčtovania.

2. Nastavenia zoznamu typu záznamu

V ponuke CRM, položke Evidencia reklamácií a servisu je možné nadefinovať zoznam typov záznamu. Preddefinované typy sú Reklamácia, Predzáručný, Záručný a Pozáručný servis. Typy sa nastavujú vo formulári Nová reklamácia/servis, resp. vo formulári Reklamácia/Servis v poli Typ záznamu po stlačení tlačidla výberu .

3. Nastavenie typov stavov udalostí

Reklamácia/servis môže nadobúdať rôzne stavy - štandardne sú preddefinované Zaevidovanie, Prijatie, Presun do interného servisu, Prijatie z interného servisu, Presun do externého servisu, Prijatie z externého servisu, Oznámenie, Oznámenie o vybavení, Vybavenie, Vybavenie (zamietnutie). Ďalšie typy stavov udalostí je možné nadefinovať vo formulári Reklamácia/Servis, záložka Udalosti stlačením tlačidla Nový a v poli Udalosť stlačením tlačidla výberu .

4. Nastavenie odosielania SMS a e-mailu

Informovať o stave reklamácie/servisu je možné formou SMS správy alebo e-mailu.

Nastavenie zasielania e-mailov je bližšie popísané v téme Poštový klient. E-mail môže byť vytvorený z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Nastavenie posielania formou SMS správy je bližšie popísané v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zoznam všetkých SMS správ je dostupný z ponuky CRMSMS správy.

Príbuzné témy