Pomocník systému OBERON
Odosielanie SMS správ v systéme OBERON

Ďalšie možnosti produktu > SMS komunikácia > Odosielanie SMS správ v systéme OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike odosielania SMS správ v systéme OBERON. Obsahuje prehľad informácií o dostupných spôsoboch odosielania SMS správ: manuálnom, hromadnom a formou automatických notifikácií.

Základné informácie

Editor predlohy       

Ďalšie informácie získate v téme SMS správy.
Príbuzné témy