Pomocník systému OBERON
Hromadné zasielanie e-mailov

Ďalšie možnosti produktu > E-mailová komunikácia > Hromadné zasielanie e-mailov

Táto téma Pomocníka je venovaná hromadnému zasielaniu e-mailových správ v systéme OBERON - tzv. hromadnému mailingu - jednému zo spôsobov odosielania e-mailových správ v systéme OBERON.

Základné informácie

V rámci hromadného mailingu je okrem e-mailových správ možné hromadne zasielať aj SMS správy. Ide, samozrejme, len o zasielanie krátkych textových správ bez obrázkov a príloh. Na ich zasielanie sa v programe OBERON Center používa osobitná automatická úloha Posielanie SMS správ cez www.eurosms.sk, ktorá umožňuje automaticky zasielať vytvorené SMS v rámci alebo mimo firmy a zároveň spätne overovať, či a kedy bola daná SMS správa doručená. Všetky vygenerované SMS správy sa nachádzajú v evidencii CRM, SMS správy. Na využitie služby je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.eurosms.sk. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje a integračné údaje potrebné pre odosielanie SMS. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Bližšie informácie v téme SMS správy.

Obrázok č. 1: Úprava konceptu hromadnej správy

 

Príbuzné témy