Pomocník systému OBERON
Hromadné správy (kampane)

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Hromadné správy (kampane)

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Úprava konceptu hromadnej správy

 

Dostupné možnosti evidencie

Ďalšie možnosti evidencie sú dostupné cez tlačidlo Možnosti.

Odoslať testovaciu správu

Pomocou tohto sprievodcu je možné otestovať odosielanie vygenerovaných správ zadaným adresátom. Testovacie správy sa ihneď odošlú.

Hromadne odoslať správy

Pomocou tohto sprievodcu je možné hromadne zaslať správy vybraným adresátom podľa hromadnej správy (kampane). Hromadné odoslanie správ pozostáva z dvoch krokov - z hromadného vytvorenia (vygenerovania) jednotlivých správ a ich následného (alebo odloženého) zaslania jednotlivým príjemcom.

Zobraziť prílohy

Systém OBERON umožňuje evidovať v Knižnici dokumentov a obrázkov ľubovoľné dokumenty alebo obrázky. Pridať nový obrázok alebo dokument je možné stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom je možné pomocou tlačidla výberu  vybrať akýkoľvek obrázok uložený v počítači. Stlačením tlačidla  sa zobrazí Knižnica dokumentov a obrázkov. Pomocou tlačidla Možnosti je možné obrázok alebo dokument oskenovať. Obrázok je možné zobraziť v náhľade alebo upraviť v jednoduchom editore.

Zobraziť správy vybratej hromadnej správy

Zobrazí sa zoznam správ vybratej hromadnej správy.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy