Pomocník systému OBERON
SMS správy

OBERON - hlavná ponuka > CRM > SMS správy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke SMS správy v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Automatická notifikácia - denná uzávierka prijatá formou SMS správy 

Postup nastavenia zasielania SMS správ

Na funkčné zasielanie SMS správ je potrebné vykonať tieto nastavenia:   

  1. V ponuke ServisPoužívatelia alebo aj v ponuke FirmaObchodní partneri skontrolujte, či používateľ alebo obchodný partner má zadané správne telefónne číslo.
  2. Na manuálne odosielanie SMS správ v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly, skontrolujte, či je povolené používať modul CRM a registratúra. V prípade, že nie je povolené používať modul, položka Zaslať SMS (tlačidlo Možnosti) nebude dostupná.
  3. Na hromadné odosielanie SMS správ a automatické SMS notifikácie v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
  4. V ďalšom kroku otvorte program OBERON Center. V oddiele Automatické úlohy v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocu tlačidla .
  5. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií. Zadajte názov úlohy, v ktorom počítači sa má úloha spúšťať, prípadne pod akým používateľom. V sieťovej prevádzke stačí, keď bude OBERON Center a Generátor notifikácií spustený na serveri a nie je potrebné OBERON Center nastavovať na každom počítači v sieti zvlášť.
  6. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie, zadajte jej názov a určite príjemcov.
  7. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním SMS správy. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (SMS) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
  8. V programe OBERON Center v oddiele Automatické úlohy analogicky vytvorte novú úlohu Posielanie SMS správ cez www.eurosms.com - bližší popis získate v téme Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'.
  9. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Popis formulára SMS správa

Formulár SMS správa je dostupný z evidencie SMS správy (ponuka CRM) po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Text správy

Zadáva sa text SMS správy. SMS správa môže mať viacej ako štandardných 160 znakov, v tom prípade bude text správy rozdelený do viacerých SMS správ.

Príjemca

Zobrazí sa príjemca SMS správy a telefónne číslo, na ktoré bola SMS správa odoslaná.

Odosielateľ

V záložke Odosielateľ je zobrazený dátum a čas odoslania a doručenia SMS správy, odosielateľ a stav SMS správy - Pripravená na odoslanie, Odoslané, Neodosielať, Odoslanie neúspešené, Nedoručené, Doručené. V prípade, že je pole Odosielateľ prázdne, program uvádza odosielateľa z nastavení v programe OBERON Center.
Príbuzné témy