Pomocník systému OBERON
SMS správy

OBERON - hlavná ponuka > CRM > SMS správy

Základné informácie

Obrázok č. 1: Automatická notifikácia - Denná uzávierka prijatá formou SMS správy 

Postup nastavenia zasielania SMS správ

Na funkčné zasielanie SMS správ je potrebné, aby boli urobené tieto nastavenia:

  1. nastaveniach programu skontrolujte, či je povolené používať modul CRM a registratúra. V prípade, že nie je povolené používať modul, položka Zaslať SMS nebude dostupná.
  2. V programe OBERON Center v oddiele Automatické úlohy pomocou tlačidla Pridať nastavte, cez ktorú SMS bránu sa správy budú posielať. Na posielanie SMS správ je potrebná registrácia na stránke www.eurosms.sk. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje, ktoré je potrebné zadať vo formulári Nastavenie automatickej úlohy SMS eurosms.sk.

Popis formulára SMS správa

Text správy

Zadáva sa text SMS správy. SMS správa môže mať viacej ako štandardných 160 znakov, v tom prípade bude text správy rozdelený do viacerých SMS správ.

Príjemca

Zobrazí sa príjemca SMS správy a telefónne číslo, na ktoré bola SMS správa odoslaná.

Odosielateľ

V záložke Odosielateľ je zobrazený dátum a čas odoslania a doručenia SMS správy, odosielateľ a stav SMS správy - Pripravená na odoslanie, Odoslané, Neodosielať, Odoslanie neúspešené, Nedoručené, Doručené. V prípade, že je pole Odosielateľ prázdne, program uvádza odosielateľa z nastavení v programe OBERON Center.
Príbuzné témy