Pomocník systému OBERON
SMS správy

OBERON - hlavná ponuka > CRM > SMS správy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke SMS správy v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Automatická notifikácia - denná uzávierka prijatá formou SMS správy 

Postup nastavenia odosielania SMS notifikácií je dostupný v téme Generátor notifikácií.

Popis formulára SMS správa

Formulár SMS správa je dostupný z evidencie SMS správy (ponuka CRM) po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Text správy

Zadáva sa text SMS správy. SMS správa môže mať viacej ako štandardných 160 znakov, v tom prípade bude text správy rozdelený do viacerých SMS správ.

Príjemca

Zobrazí sa príjemca SMS správy a telefónne číslo, na ktoré bola SMS správa odoslaná.

Odosielateľ

V záložke Odosielateľ je zobrazený dátum a čas odoslania a doručenia SMS správy, odosielateľ a stav SMS správy - Pripravená na odoslanie, Odoslané, Neodosielať, Odoslanie neúspešené, Nedoručené, Doručené. V prípade, že je pole Odosielateľ prázdne, program uvádza odosielateľa z nastavení vo formulári Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'.
Príbuzné témy