Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'

OBERON Automation Center > Automatické úlohy > Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy na posielanie SMS správ v rámci alebo mimo firmy. Na využitie služby je potrebná registrácia na stránke www.eurosms.com. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje a integračné údaje potrebné pre odosielanie SMS. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Bližšie informácie získate v témach EuroSMSSMS správy. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy, tlačidlo Nový - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

V systéme OBERON je táto automatická úloha z dôvodu kompatibility stále vykonávaná aj v staršom programe OBERON Center, avšak s obmedzenou platnosťou. Z tohto dôvodu je potrebné automatickú úlohu konfigurovať v programe OBERON Automation Center.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'

Odosielateľ, integračné ID, integračný kľúč

Zadávajú sa prihlasovacie a integračné údaje získané na základe registrácie na webovej stránke www.eurosms.com. Do poľa Odosielateľ je možné zadať maximálne 15 znakov.

Test odosielania SMS

Na otestovanie korektného odosielania SMS zadajte mobilné číslo príjemcu, vyplňte text správy a stlačte tlačidlo Odošli SMS.
Príbuzné témy