Pomocník systému OBERON
Generátor notifikácií

Ďalšie možnosti produktu > Automatické notifikácie > Generátor notifikácií

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh vykonávaných programom OBERON Automation Center - generátoru notifikácií.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Schéma princípu fungovania automatických notifikácií

Nastavenie odosielania notifikácií

Nastavenie odosielania e-mailových notifikácií

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále spustený (spravidla sieťovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient).
 2. Na klientskom počítači v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail vyberte typ poštového klienta Webmail (SMTP Server). Bližšie informácie získate v téme Poštový klient.
 3. V rovnakej ponuke (ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné) v záložke Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
 4. V príslušnej evidencii skontrolujte, či má príjemca zadanú správnu e-mailovú adresu (napr. FirmaObchodní partneriformulár Rezervácia atď.).    
 5. V ponuke Servis, Automatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií. Zadajte názov úlohy, vyberte server OAC a používateľa systému OBERON, pod ktorým sa má úloha vykonávať.
 6. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie, pridajte jej názov, príjemcov a prípadne poznámku. Ak používate prevádzky, vyberte prevádzku (v OBERON-e je možné nadefinovať viac notifikácií - obsah správy môže byť prispôsobený konkrétnej prevádzke, napr. konkrétnemu ubytovaciemu zariadeniu).
 7. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním elektronickej pošty. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (e-mail) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
 8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Nastavenie odosielania SMS notifikácií

Na zasielanie SMS notifikácií je okrem potrebných nastavení v rámci automatickej úlohy Generátor notifikácií potrebné nastaviť aj osobitnú automatickú úlohu Posielanie SMS správ cez EuroSMS, ktorá bude automaticky zasielať vytvorené SMS a zároveň spätne overovať, či a kedy bola daná SMS správa doručená. Všetky vygenerované SMS správy sa nachádzajú v evidencii CRM, SMS správy. Na využitie služby je potrebná registrácia na stránke www.eurosms.com. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje a integračné údaje potrebné pre odosielanie SMS. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Bližšie informácie získate v témach EuroSMSSMS správy.

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále spustený (spravidla sieťovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient).
 2. Na klientskom počítači v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné začiarknite možnosť Umožniť používať notifikácie.
 3. V príslušnej evidencii skontrolujte, či má príjemca zadané správne telefónne číslo (napr. FirmaObchodní partneriformulár Rezervácia atď.).
 4. V ponuke Servis, Automatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatické úlohy, v ktorom vyberte typ úlohy Generátor notifikácií. Zadajte názov úlohy, vyberte server OAC a používateľa systému OBERON, pod ktorým sa má úloha vykonávať.
 5. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom v záložke Základné vyberte typ notifikácie, pridajte jej názov, príjemcov a prípadne poznámku. Ak používate prevádzky, vyberte prevádzku (v OBERON-e je možné nadefinovať viac notifikácií - obsah správy môže byť prispôsobený konkrétnej prevádzke, napr. konkrétnemu ubytovaciemu zariadeniu).
 6. V záložke Predlohy začiarknite možnosť Notifikovať odoslaním SMS správy. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (SMS) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.
 7. V ponuke Servis, Automatické úlohy analogicky vytvorte novú úlohu Posielanie SMS správ cez EuroSMS - bližše informácie získate v téme Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: EuroSMS'.
 8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy