Pomocník systému OBERON
Editor predlohy

Ďalšie možnosti produktu > Automatické notifikácie > Editor predlohy

Táto téma Pomocníka je venovaná editoru predlôh, ktorý slúži na úpravu preddefinovaných tvarov e-mailových a SMS správ pri zasielaní automatických notifikácií v systéme OBERON.

Základné informácie

Otvorenie Editora šablón

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis zvoľte položku Nastavenia programu.
  2. V oddiele Firma, Všeobecné v záložke Ostatné stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.
  3. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie. V záložke Predlohy vyberte, ktorú predlohu (pre e-mail alebo SMS) a stlačte tlačidlo . Otvorí sa formulár Editor predlohy.
  4. Editore predlohy je možné zmeniť text, pridať premenné atď.
  5. Stlačením tlačidla OK sa predloha uloží.
Príbuzné témy