Pomocník systému OBERON
Editor predlohy

Ďalšie možnosti produktu > Automatické notifikácie > Editor predlohy

Táto téma Pomocníka je venovaná editoru predlohy - nástroju, ktorý slúži na úpravu predlôh, resp. preddefinovaných formátov e-mailových a SMS správ pri zasielaní automatických notifikácií v systéme OBERON.

Základné informácie   

Práca s editorom predlohy

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis zvoľte položku Nastavenia programu.
  2. oddiele Firma, Všeobecné, záložka Ostatné stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.
  3. Otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie. V záložke Základné vyberte príslušný typ notifikácie. V záložke Predlohy vyberte predlohu (pre e-mail alebo SMS) a stlačte tlačidlo . Otvorí sa formulár Editor predlohy.
  4. Editore predlohy podľa potreby upravte text, pridajte premenné atď.
  5. Stlačením tlačidla OK sa vykonané zmeny uložia.
Príbuzné témy