Pomocník systému OBERON
Prevádzky

Základné informácie > Ovládanie programov > Prevádzky

Táto téma popisuje prevádzky - vnútropodnikové útvary (predajne, sklady, dielne), ktoré využíva účtovná jednotka pri svojej činnosti. Prevádzkou sa najčastejšie rozumie fyzická prevádzka (stredisko, pobočka), ale môže predstavovať len účtovné rozdelenie účtovnej jednotky.

Základné informácie

Práca s formulárom Prevádzky účtovnej jednotky

Prevádzky v module Hotelová recepcia

Príbuzné témy