Pomocník systému OBERON
Pre check-in

Hotelová recepcia > Pokročilé vedomosti > Pre check-in

Táto téma Pomocníka sa zaoberá jednou z možností, ako zefektívniť prácu v module Hotelová recepcia funkciou Pre check-in. Ide o elektronickú registráciu hosťa (on-line check-in) ešte pred jeho príchodom do ubytovacieho zariadenia, a to spravidla z pohodlia jeho domova. Realizuje sa na základe výzvy zasielanej v rámci notifikácie pre hosťa pred jeho príchodom do ubytovacieho zariadenia (formou e-mailovej správy) s odkazom na osobitný formulár na webovej stránke ubytovacieho zariadenia na zadanie identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb. Tým sa výrazne skráti proces ubytovania hosťa po jeho príchode do ubytovacieho zariadenia, prípadne sa celý proces môže aj úplne zautomatizovať (bez nutnosti asistencie pracovníka recepcie).

Základné informácie

Technické informácie  

 Obrázok č. 1: Formulár na zadanie identifikačných údajov na webovej stránke ubytovacieho zariadenia

 

Príbuzné témy