Pomocník systému OBERON
Všeobecne o webových službách

Pre vývojárov > Webové služby > Všeobecne o webových službách

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o webových službách systému OBERON.

Základné informácie

Technické informácie

Obrázok č. 1: Štruktúra systému OBERON z hľadiska vývojára

  

Príbuzné témy