Pomocník systému OBERON
Všeobecne o webových službách

Pre vývojárov > Webové služby > Všeobecne o webových službách

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o webových službách, ktoré umožňujú komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami, prípadne aj inými externými systémami.

Základné informácie

Webová služba OBERON

Obrázok č. 1: Štruktúra systému OBERON z hľadiska vývojára

 

Príbuzné témy