Pomocník systému OBERON
Aplikácia ASTON

Mobilné riešenia > ASTON > Aplikácia ASTON

Táto téma Pomocníka popisuje jedno z mobilných riešení systému OBERON určených pre mobilné zariadenia a dotykové displeje - aplikáciu ASTON - mobilný skladník na prácu v sklade.

Základné informácie

Bližšie informácie o nastavení komunikácie so systémom OBERON získate v téme Aplikácia ASTON - inštalácia.

Softvérové a hardvérové požiadavky

Výhody aplikácie

Aplikácia ASTON – mobilný skladník sa vyznačuje celým radom predností, ktoré na slovenskom trhu nemajú konkurenciu:

Na prácu s aplikáciou ASTON odporúčame používať mobilný terminál OBERON Data Assistant (ODA S1-KODA S2Odporúčané riešenia. S aplikáciou je možné použiť aj mobilné terminály od iných dodávateľov, nie je však garantovaná plná integrita takýchto zariadení s aplikáciou (napr. pri snímaní čiarového kódu sa kurzor automaticky nenastaví do poľa, do ktorého sa má čiarový kód nasnímať a pod.).
 Obrázok č. 1: Obrazovky aplikácie

        

Príbuzné témy