Pomocník systému OBERON
ODA (OBERON Data Assistant)

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Mobilné terminály > ODA (OBERON Data Assistant) > ODA (OBERON Data Assistant)

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o zariadeniach ODA (OBERON Data Assistant) - mobilných termináloch, ktoré predstavujú jeden z typov pripojiteľných zariadení podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Zariadenie ODA S1-K (vľavo) a ODA S2 (vpravo)

 

  • Pri používaní čiarových kódov vo formáte EAN-13 je potrebné rešpektovať špecifikáciu tohto formátu. Predovšetkým prvé dve alebo tri číslice v kóde obyčajne identifikujú krajinu, v ktorej je zaregistrovaný výrobca. Prvou číslicou by preto nemala byť 0 (nula). V prípade, že sa dané pravidlo nedodrží a čiarový kód sa začína nulou, zariadenie OBERON Data Assistant (ODA S1-KODA S2) danú číslicu oreže a pri skenovaní danú položku (skladovú kartu) nenájde.
  • Ak je nevyhnutné používať čiarové kódy začínajúce nulou, je potrebné vykonať v zariadení (ODA S1-K, ODA S2) nasledujúce nastavenie: na ploche zariadenia otvorte aplikáciu Scanner a v ponuke Barcode Settings, Advanced Configuration, UPC-A začiarknite políčko Translate UPCA to EAN13.
Obrázok č. 2: Nastavenie pre EAN-13 začínajúci nulou v zariadenaich ODA S1-K a ODA S2

 

Príbuzné témy