Pomocník systému OBERON
ODA (OBERON Data Assistant)

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Mobilné terminály > ODA (OBERON Data Assistant) > ODA (OBERON Data Assistant)

Základné informácie

Obrázok č. 1: Zariadenie ODA S1-K (vľavo) a ODA S2 (vpravo)

 

Príbuzné témy