Pomocník systému OBERON
ASTON - sledovanie vyskladnenosti tovaru

Mobilné riešenia > ASTON > ASTON - sledovanie vyskladnenosti tovaru

Táto téma Pomocníka popisuje možnosti sledovania vyskladnenosti tovaru v systéme OBERON, a to priamo v sklade pomocou aplikácie ASTON - mobilný skladník. Sledovanie v tomto prípade znamená evidenciu množstiev tovarov fyzicky vydaných zo skladu. Viac informácií o možnostiach sledovania naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru v systéme OBERON získate v téme Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru.

Základné informácie

 Obrázok č. 1: Sledovanie vyskladnenosti tovaru v aplikácii

      

Sledovanie vyskladnenosti tovaru s aplikáciou ASTON

Výhody aplikácie

Mobilná aplikácia ASTON – mobilný skladník sa vyznačuje celým radom predností:

Príbuzné témy