Pomocník systému OBERON
Kredit limit

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Kredit limit

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o tzv. kredit limite - objeme neuhradených objednávok, ktoré je dodávateľ ochotný poskytnúť konkrétnemu odberateľovi tovaru alebo služby.

Základné informácie

Kredit limit danému odberateľovi možno nastaviť vo formulári Obchodný partner, záložka Rozšírené. Predvolený kredit limit pre všetkých odberateľov je možné nastaviť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Ostatné. V prípade, že sa kredit limit nepoužíva, nastavuje sa nulová hodnota (0).
Príbuzné témy