Pomocník systému OBERON
Druhy pohybov

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Druhy pohybov

Základné informácie

Popis formulára Druh pohybu

Formulár Druh pohybu je dostupný z ponuky Sklad, Druhy pohybov. Tu stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Názov

Identifikátor pohybu, názov musí byť jedinečný - nesmie sa zhodovať s názvom iného pohybu.

Druh pohybu

Vyberá sa druh pohybu z týchto kategórií - výdaj, príjem a príjem (obstarávacie náklady).

Pre obeh tovaru používať

Ku každému pohybu možno stanoviť spôsob obehu tovaru alebo, inak povedané, kam (odkiaľ) bude smerovať. K dispozícií sú tieto možnosti: 

- Obchodní partneri,
- Sklady,
- Pracovníci,
- nezadáva sa (prázdny riadok).

Výberom jednej z týchto možností stanovíte, kam bude tovar smerovať. V závislosti od toho sa totiž na príjemke (výdajke) bude v oblasti, kde by ste očakávali polia na zápis údajov o obchodnom partnerovi, objavovať možnosť nezadať obchodného partnera, ale sklad alebo prevádzku, prípadne ani jedno z uvedených. To je dôležité napríklad vtedy, ak budete uskutočňovať medziskladové presuny alebo odberateľom bude prevádzka účtovnej jednotky.

Pri výdaji do iného skladu - Prevodka - sa okrem výdajky v zdrojovom sklade vytvorí aj príjemka v cieľovom sklade. Tým sa zabezpečí výdaj a príjem tovaru, ale nastávajú komplikácie pri oprave a vymazaní príjemky alebo výdajky. Napríklad pri oprave, alebo vymazaní V-Prevodka sa zmeny dotknú len daného dokladu, nie súvisiaceho dokladu P-Prevodka. Tento doklad je potrebné upraviť manuálne.

Druh pohybu v cudzej mene

Umožňuje určiť, či doklad s týmto druhom pohybu bude v cudzej mene - teda v inej mene, ako je predvolená mena systému (na Slovensku EUR).

Druh pohybu bez DPH

Umožňuje určiť, či na doklade s týmto druhom pohybu bude program používať nulovú sadzbu DPH, napr. pri vývoze tovaru do zahraničia.

Kontrolovať vysporiadanosť dokladov

Kontrola vysporiadanosti je vlastnosťou pohybu použitého na príjemke (výdajke) a súvisí s jednou z vlastností príjemiek (výdajok), ktorá sa nazýva vysporiadanosť. Vysporiadaná príjemka je taká príjemka, ku ktorej existuje záznam o tom, akým dokladom bola zúčtovaná (vysporiadaná). Napríklad, ak vytvoríte výdajku s takým druhom pohybu, pri ktorom je nastavené, že sa má kontrolovať vysporiadanosť, tak program automaticky nastaví, že táto príjemka nie je vysporiadaná. Vysporiadaná bude až vtedy, keď ju zúčtujete nejakým dokladom. Ak vo formulári Druhy pohybov pri vybranom pohybe stanovíte, že sa pri tomto pohybe nemá kontrolovať vysporiadanosť, tak pri vytváraní dokladu s takýmto druhom pohybu program automaticky nastaví, že je už vysporiadaný, v poli Vysporiadanosť bude Áno.

Kontrolovať kredit limit

Umožňuje nastaviť, či sa doklady (výdajky) s týmto druhom pohybu zahrnú do výpočtu kredit limitu

Výhradná predajná cena pri výdaji

Pri použití tohto druhu pohybu sa použije predajná cena navýšená o nastavenú hodnotu v percentách, alebo sa použije predajná cena, ktorá sa nastavuje na skladovej karte.

Ak je zadaná nula, tovar bude vydaný za obstarávaciu cenu. Používa sa napríklad pri prevode z jedného skladu do druhého.

Príbuzné témy