Pomocník systému OBERON
Ako používať druhy pohybov

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Ako používať druhy pohybov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie k používaniu druhov pohybov v systéme OBERON.

Základné informácie   

Príklad
Účtovná jednotka má sklad hotových výrobkov a chce, aby sa presun do predajného skladu uskutočňoval samostatným druhom pohybu.

Riešenie:
Vo formulári Druhy pohybov sa vytvorí nový druh pohybu (napr. s názvom Presun hotových výrobkov) a tomuto pohybu sa stanoví, že na obeh tovaru sa budú používať sklady. Keď sa bude vytvárať výdajka z tohto skladu a použije sa tento druh pohybu, na mieste, kde sa zapisujú údaje o obchodnom partnerovi, bude možné vybrať zo zoznamu všetkých skladov.

Príbuzné témy