Pomocník systému OBERON
Prenesenie daňovej povinnosti

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Prenesenie daňovej povinnosti

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o problematike prenesenia daňovej povinnosti v systéme OBERON.

Základné informácie

Zadanie položky faktúry, ktorá nie je skladovou kartou - neskladová položka faktúry je v režime prenosu daňovej povinnosti, ak má nastavenú sadzbu DPH 0 % a zároveň je na doklade zvolený správny typ DPH.

Príklad č. 1: Vystavenie faktúry s tovarom v bežnom režime zdanenia a tovarom v režime prenesenia daňovej povinnosti

Firma DEMO predáva stavebný materiál. Firme ASKAL, s.r.o. (platiteľovi DPH) predala 100 kusov sadrokartónových dosiek v sume 600,00 € s DPH a 1 000 kusov profilov UD v sume 2 000,00 €. Na profil UD sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti. Na skladovej karte Profil UD je zadaný kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka. Po pridaní položky do faktúry OBERON tovaru automaticky priradí nulovú sadzbu DPH a do poznámky uvedie text Prenesenie daňovej povinnosti. V závislosti od nastavení po výbere predkontácie na položke v doklade (tlačidlo Oprava, záložka Rozúčtovanie) program nastaví položke aj správny typ DPH.

 Obrázok č. 1: Položky na faktúre

 

 Obrázok č. 2: Kontrolný výkaz firmy DEMO

 

Príklad č. 2: Vystavenie faktúry s tovarom v bežnom režime zdanenia a tovarom v režime prenesenia daňovej povinnosti s dopravou

Firma predáva stavebný materiál 1 000 kusov profilov UD v sume 2 000,00 €. Na profil UD sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti. Na skladovej karte Profil UD je zadaný kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka. Po pridaní položky do faktúry OBERON tovaru automaticky priradí nulovú sadzbu DPH a do poznámky uvedie text Prenesenie daňovej povinnosti. V závislosti od nastavení po výbere predkontácie na položke v doklade (tlačidlo Oprava, záložka Rozúčtovanie) program nastaví položke aj správny typ DPH. Keďže doprava súvisí s tovarom v režime prenesenia, podlieha rovnakému režimu zdanenia ako tento tovar. Na položke Doprava je potrebné zadať rovnaký kód kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka ako je zadaný pri Profile UD.

 Obrázok č. 3: Položky na faktúre

Do kontrolného výkazu v časti A.2 sa započíta súvisiaci náklad (doprava) do hodnoty tovaru (do jedného základu dane). Aby sa len navýšil základ dane, ale bez vplyvu na množstvo tovaru, je potrebné, aby skladová karta Doprava bola vedená v iných merných jednotkách ako tovar na faktúre.

Obrázok č. 4: Kontrolný výkaz firmy DEMO

 

Prenos daňovej povinnosti v Pokladnici OBERON

Pri predaji tovaru, ktorý podlieha režimu prenesenia daňovej povinnosti, na Pokladnici OBERON sa nezaeviduje (nevytlačí) bežný pokladničný doklad, ale z pokladničného dokladu sa vytvorí faktúra. Ak by sa na doklade nenachádzala žiadna položka s nulovou sadzbou DPH (prenesenie daňovej povinnosti), firemnému zákazníkovi sa môže vystaviť bežný pokladničný doklad.

  1. Pokladnici OBERON zvoľte Priamy predaj (F8) a vyberte obchodného partnera (tlačidlo Obchodní partneri Ctrl+I).
  2. Pridajte položky do dokladu.
  3. Stlačte tlačidlo Ďalšie možnosti (Ctrl+A) a vyberte možnosť Exportovať doklad do novej faktúry.
  4. Otvorí sa sprievodca vytvorením faktúry. Postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka. Stlačením tlačidla OK sa faktúra uloží.
  5. V Pokladnici OBERON stlačte tlačidlo Faktúry vydané (Ctrl+F) a vyberte faktúru, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch.
  6. Stlačte tlačidlo Tlač dokladu (F12) a vyberte typ platby na zaevidovanie úhrady faktúry v hotovosti.
  7. Zaeviduje (vytlačí) sa pokladničný doklad.
Príbuzné témy