Pomocník systému OBERON
Kontrolný výkaz DPH

Legislatíva > Kontrolný výkaz DPH

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o kontrolnom výkaze DPH, možnostiach jeho zostavenia v systéme OBERON a stručný prehľad častí kontrolného výkazu s transakciami, ktoré sa do jednotlivých častí uvádzajú.

Základné informácie o kontrolnom výkaze

Kontrolný výkaz v OBERON-e

Stručný prehľad častí výkazu s transakciami, ktoré sa do jednotlivých častí uvádzajú

Časť A - uvádzajú sa tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (právnické osoby, fyzické – podnikatelia), zásielkový predaj do zahraničia nezdaniteľnej osobe.

Časť B - uvádzajú sa všetky došlé faktúry a došlé zjednodušené faktúry.

Časť C - uvádzajú sa všetky odoslané aj prijaté dobropisy, ťarchopisy a doklady s opravou základu dane.

Časť D - uvádzajú sa vystavené zjednodušené faktúry a tržby v hotovosti.

Príbuzné témy