Pomocník systému OBERON
Automatické overenie IČ DPH na internete

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Automatické overenie IČ DPH na internete

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o funkcii na automatické overenie platnosti IČ DPH obchodného partnera na internete. Funkcia je dostupná tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Overenie IČ DPH v systéme OBERON využíva databázu uloženú na serveroch firmy EXALOGIC. Databáza sa aktualizuje z databázy Finančnej správy SR každý deň, informácie sú preto vždy aktuálne.

Okrem overenia IČ DPH je možné priamo zo systému OBERON vyhľadať obchodného partnera na internete podľa názvu alebo IČO. Zároveň je možné získať on-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch konkrétneho obchodného partnera, prípadne či je firma v reštrukturalizácii, v konkurze, alebo či už nezanikla. Viac informácií získate v téme On-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch.

Príbuzné témy