Pomocník systému OBERON
Automatické overenie IČ DPH na internete

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Automatické overenie IČ DPH na internete

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o funkcii na automatické overenie platnosti čísla IČ DPH obchodného partnera na internete.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Overenie IČ DPH v systéme OBERON využíva databázu uloženú na serveroch firmy EXALOGIC. Databáza sa aktualizuje z databázy Finančnej správy SR každý deň, informácie sú preto vždy aktuálne.

Okrem overenia IČ DPH je možné priamo zo systému OBERON:

Príbuzné témy