Pomocník systému OBERON
Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o funkcii, ktorá umožňuje vyhľadať obchodného partnera na internete podľa názvu alebo čísla IČO.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Sprievodca pri vytváraní nového dokladu - vyhľadanie podľa názvu obchodného partnera

Okrem vyhľadania obchodného partnera na internete podľa názvu alebo čísla IČO je možné priamo zo systému OBERON:

Príbuzné témy