Pomocník systému OBERON
Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Vyhľadanie obchodného partnera podľa názvu alebo IČO

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o funkcii, ktorá umožňuje vyhľadať obchodného partnera na internete podľa názvu alebo IČO. Funkcia je dostupná tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Sprievodca pri vytváraní nového dokladu - vyhľadanie podľa názvu obchodného partnera

V systéme OBERON je možné na internete automaticky overiť aj IČ DPH obchodného partnera. Zároveň je možné priamo v systéme OBERON získať on-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch konkrétneho obchodného partnera, prípadne či je firma v reštrukturalizácii, v konkurze, alebo či už nezanikla. Viac informácií získate v téme On-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch.
Príbuzné témy