Pomocník systému OBERON
Colný sadzobník

Základné údaje

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii colného sadzobníka sú dostupné ďalšie možnosti (tlačidlo Možnosti), prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import colného sadzobníka

Bližšie informácie o ovládaní kníh, filtrov, triedení záznamov a o ďalších možnostiach knihy v systéme OBERON nájdete v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy