Pomocník systému OBERON
Formulár Colný sadzobník

Formulár Colný sadzobník umožňuje účtovnej jednotke naimportovať colný sadzobník do aktuálneho účtovného obdobia. Súčasťou colného sadzobníka je kombinovaná nomenklatúra, ktorá sa v systéme OBERON používa pri prenesení daňovej povinnosti. Formulár je dostupný z formulára Skladová karta, záložka Doplň. údaje - pri poli Colný sadzobník - KN stlačte tlačidlo .

Popis formulára Colný sadzobník

Tlačidlo Možnosti

Import colného sadzobníka

Keďže sa colný sadzobník do nového účtovného obdobia automaticky neprenáša, je ho potrebné naimportovať manuálne. Výberom možnosti sa otvorí sprievodca, pomocou ktorého je možné import vykonať. Na výber je niekoľko spôsobov importu:

Z databázy 'Colnej správy' (*.MDB) - pri prvotnom importe, prípadne pri zmenách v colnom sadzobníku je potrebné colný sadzobník naimportovať do aktuálneho účtovného obdobia priamo z databázy colného úradu. Súbor s príponou .MDB najprv stiahnite z webovej stránky Finančnej správy SR do počítača a následne ho pomocou tohto sprievodcu naimportujte do OBERON-u (Obrázok č. 1).

Z predchádzajúceho účtovného obdobia - štandardný spôsob importu, naimportuje colný sadzobník z predchádzajúceho účtovného obdobia.

Z nasledujúceho účtovného obdobia - naimportuje colný sadozbník z nasledujúceho účtovného obdobia.

Z inej účtovnej jednotky - naimportuje colný sadzobník z inej databázy (firmy).

Obrázok č. 1: Súbor colného sadzobníka s príponou .MDB na internetovej stránke finančnej správy

Príbuzné témy