Pomocník systému OBERON
Colný sadzobník

Základné údaje

Dostupné možnosti

Vo formulári Colný sadozbník sú dostupné ďalšie možnosti (tlačidlo Možnosti).

Import colného sadzobníka

Bližšie informácie o ovládaní kníh, filtrov, triedení záznamov a o ďalších možnostiach knihy v systéme OBERON nájdete v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy