Pomocník systému OBERON
Príjem do skladu

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Príjem do skladu

Modul Skladová evidencia umožňuje prijať tovar do skladu dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je vystavením príjemky a druhý spôsob priamo pomocou faktúry. Ktorý spôsob zvolíte závisí od vašich zvyklostí a povahy firmy.

Prijatie tovaru do skladu vytvorením príjemky

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Príjemky na zobrazenie zoznamu príjemiek.
  2. Presvedčte sa, či rozbaľovací zoznam Sklad obsahuje názov skladu, pre ktorý chcete vytvoriť novú príjemku.
  3. Použite tlačidlo Nový na pridanie položky do uvedeného zoznamu. Zobrazí sa sprievodca Nová príjemka. V tomto sprievodcovi je potrebné zvoliť spôsob vytvorenia príjemky, druh pohybu, číslo a dátum vytvorenia novej príjemky. Pokračujte stlačením tlačidla OK.
  4. Zobrazí sa formulár Príjemkatu vyplňte jednotlivé polia. Na príjemku pridávajte položky pomocou tlačidla Nový v oddiele Položky dokladu.
  5. Po stlačení tlačidla OK vo formulári Príjemka je vytvorenie príjemky ukončené.
Druhy pohybu, príjmu aj výdaja si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Príjemky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu príjemky (výdajky) a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.
Príbuzné témy