Pomocník systému OBERON
Príjem do skladu

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Príjem do skladu

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako prijať tovar do skladu v systéme OBERON.

Základné informácie

Prijatie tovaru do skladu vytvorením príjemky   

  1. V ponuke Sklad zvoľte položku Príjemky.
  2. Presvedčte sa, že pomocou filtra Sklad v hornej časti evidencie je zvolený ten sklad, pre ktorý chcete vytvoriť príjemku.
  3. Stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nová príjemka. Zvoľte spôsob vytvorenia novej príjemky. Príjemku je možné vytvoriť štandardným zadaním alebo z iného dokladu (z objednávky vydanej alebo prijatej, výdajky, inej príjemky), prípadne importom zo súboru.
  4. Vyberte druh pohybu, zadajte dátum a číslo dokladu. Ak sa požadovaný druh pohybu v zozname pohybov nenachádza, doplňte ho v ponuke Sklad, Druhy pohybov.
  5. V ďalšom kroku vyberte, resp. zadajte obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu alebo podľa IČO.
  6. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Príjemka.
  7. Vo formulári vyplňte jednotlivé údaje. V záložke Položky dokladu pomocou tlačidla Nový pridajte do príjemky položky, ktoré chcete prijať do skladu.
  8. Tvorbu príjemky ukončite stlačením tlačidla OK. Do knihy príjemiek sa uloží nová príjemka.
Príbuzné témy