Pomocník systému OBERON
Zálohovanie vratných obalov

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Zálohovanie vratných obalov

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike zálohovania vratných obalov (sklenených fliaš, prepraviek, plastových PET fliaš, plechoviek a pod. v systéme OBERON.

Základné informácie

Výkup jednorazových obalov

Systém OBERON podporuje skenery, ktoré obsahujú formát čiarových kódov s nasledujúcimi prefixami:

  • 439 (ručné automaty a poloautomaty),
  • 980 (TOMRA),
  • 50 (RVM),
  • 21 (RVM).

Mesačný export o vyplatených zálohoch

Obrázok č. 1: Zadanie čísla skladovej karty Jednorazový vratný obal (vrátenie), čísla skenera a ID odberného miesta

Príbuzné témy