Pomocník systému OBERON
Zálohovanie vratných obalov

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Zálohovanie vratných obalov

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike zálohovania vratných obalov (sklenených fliaš, prepraviek, plastových fliaš PET, plechoviek a pod.) v systéme OBERON.

Základné informácie

Výkup zálohovaných vratných obalov

Systém OBERON podporuje zálohomaty, ktoré obsahujú formát čiarových kódov s nasledujúcimi prefixami:

 Viac informácií o štruktúre čiarových kódov získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Obrázok č. 1: Zadanie čísel skladových kariet pre vrátenie zálohu, ID odberného miesta a čísla zálohomatu

Mesačný export o vyplatených zálohoch

Príbuzné témy