Pomocník systému OBERON
Založenie skladových kariet

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Založenie skladových kariet

Pred vytvorením prvej skladovej karty je potrebné v ponuke Sklad, Sklady vytvoriť alebo skontrolovať sklady a zoskupenia skladov.

Postup vytvorenia skladovej karty

  1. Otvorte knihu Skladové karty (je prístupná v ponuke Sklad). Použite tlačidlo Nový na pridávanie položiek do zoznamu.
  2. Vyplňte potrebné údaje o skladovej položke vo formulári Skladová karta. Zvýšenú pozornosť venujte výberu Typu karty, keďže tento parameter po vykonaní akéhokoľvek pohybu na karte (príjmu alebo výdaja) nebude možné zmeniť. Do poľa Množstvo na skladovej karte nemožno priamo zapisovať. Ak chcete zadať počiatočné množstvo skladovej karty, musíte na príslušnú kartu prijať potrebný počet pomocou dokladu - príjemky, pričom druh pohybu zvoľte Počiatočný stav.
  3. Skladová karta obsahuje niekoľko záložiek, napr. Základné, Cena, Doplňujúce údaje, Reg. pokladnica, Receptúra a pod. Zobrazovanie (a sprístupnenie) jednotlivých záložiek je možné nastaviť v ponuke Servis/Nastavenia programu, rozbaľovacie pole Firma, záložka Sklad.

Ďalšie informácie o skladových kartách

O skladoch a skladových kartách

Skladovú kartu, na ktorej sú evidované skladové pohyby, nie je možné vymazať. Na vymazanie skladových kariet je potrebné použiť niektorý z postupov uvedených v téme Odstránenie skladovej karty.
Príbuzné témy