Pomocník systému OBERON
Typy skladových kariet

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Typy skladových kariet

Táto téma Pomocníka je venovaná klasifikácii typov skladových kariet v systéme OBERON.

Základné informácie

Porovnanie typov skladových kariet

Jednoduchá karta Vratný obal Služba Sada Výrobok Receptúra
Štandardný typ skladovej karty
Špeciálny typ skladovej karty
Evidencia stavu zásob (zostatkového množstva)
Príjem do skladu (vloženie do príjemky, faktúry)

  

Výdaj zo skladu (vloženie do výdajky) *
Výdaj zo skladu (vloženie do faktúry)
Výdaj zo skladu (Pokladnica OBERON) **
Skladová karta zložená z iných skladových kariet
Upozornenie na pokles navýšenia
Automatická tvorba objednávok

* stav zásob sa upraví súhrnne pri uložení dokladu

** stav zásob sa upraví súhrnne pri dennej uzávierke

Príbuzné témy