Pomocník systému OBERON
Všeobecne o receptúrach

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s receptúrami > Všeobecne o receptúrach

Základné informácie

Na ukážkové účely je vytvorená vzorová databáza pre reštauráciu, v ktorej je možné si pozrieť skladové karty s receptúrami a kalkuláciami jedál. Databázu je možné si stiahnuť zo stránky https://exalogic.sk/na-stiahnutie/dalsie-instalacne-subory/demo-databazy/.
Príbuzné témy