Pomocník systému OBERON
Všeobecne o receptúrach

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s receptúrami > Všeobecne o receptúrach

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o receptúrach v systéme OBERON.

Základné informácie

Na ukážkové účely je k dispozícii vzorová databáza pre reštauračné prevádzky s receptúrami a kalkuláciami jedál. Databáza je dostupná priamo v programe OBERON - Agenda firmy z formulára Otvorenie agendy (firmy), tlačidlo Nová firma (Obrázok č. 1).
Obrázok č. 1: Databáza s receptúrami a kalkuláciami jedál

Príbuzné témy