Pomocník systému OBERON
Kontrola správnosti receptúr a predaných množstiev

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s receptúrami > Kontrola správnosti receptúr a predaných množstiev

Táto téma Pomocníka popisuje spôsob, ako skontrolovať konkrétnu skladovú kartu typu receptúra v systéme OBERON, jej predané množstvá a ich odpísanie (zníženie stavu zásob) zo skladu. Kontrolu správnosti je možné vykonať kedykoľvek, spravidla sa však vykonáva po zistení rozdielu pri inventúre. Kontrolu je možné vykonať pomerne jednoducho, najlepšie však s použitím tabuľkového kalkulátora (napr. Microsoft Excel).

Postup kontroly

  1. V prvom kroku je potrebné zistiť, v ktorých jedlách sa daná skladová karta (napr. Bravčové karé) nachádza. V ponuke Sklad otvorte knihu Skladové karty. Kurzorom označte danú skladovú kartu, stlačte tlačidlo Tlač a zvoľte tlačový výstup Skladová položka (výskyt v receptúrach). Stlačením tlačidla Náhľad sa tlačový výstup zobrazí na obrazovke. Bude obsahovať všetky jedlá, v ktorých sa nachádza skladová karta Bravčové karé. Odporúčame tlačový výstup vyexportovať do programu tabuľkového kalkulátora.
  2. Na zistenie predaja danej skladovej položky za určité obdobie možno použiť napr. tlačový výstup Súhrn predaných položiek v knihe Pokladničné doklady a vo vhodnom tabuľkovom kalkulátore vytvoriť tabuľku (pozri príklad nižšie).    
  3. Obdobie, za ktoré sa zisťuje predaj, musí korešpondovať s dátumom a časom odpísania predaných množstiev zo skladu (v Pokladnici OBERON funkcia Vytvorenie skladových pohybov, tlačidlo Uzávierky).
Pri každom zázname v pokladničných dokladoch je v stĺpci Dátum pohybu dátum, keď bola daná položka odpísaná zo skladu. Podľa tohto dátumu sa treba riadiť pri kontrole.

Príklad - skladová karta Bravčové karé

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený výpočet kontroly správnosti. Podľa pokladničných dokladov predaných jedál bolo odpísané množstvo 2,528 kg, čo zodpovedá skladovým pohybom za dané obdobie 2,528 kg.

Skladová karta Bravčové karé
Výskyt v receptúrach Množstvo v receptúre Počet porcií Predaj za sledované obdobie
  kg   Predané množstvo 
(ks-porcií)
Predané
(kg) *
Bravčový rezeň na šampiónoch  0,155  1  10  1,550
Vyprážaný bravčový rezeň  0,155  1  4  0,620
Sedliacka kapsa  0,496  4  2  0,248
Miešané mäso  0,110  1  1  0,110
Spolu        2,528
         
Výdaj podľa skladových pohybov      2,528
(množstvo v receptúre/počet porcií)*predané množstvo
 

V istých prípadoch môže nastať situácia, keď vznikne rozdiel medzi odpísaným a predaným množstvom skladovej položky. Rozdiel môže vzniknúť z týchto dôvodov:

Príbuzné témy