Pomocník systému OBERON
Kontrola správnosti receptúr a predaných množstiev

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s receptúrami > Kontrola správnosti receptúr a predaných množstiev

Táto téma Pomocníka popisuje spôsob, ako skontrolovať konkrétnu receptúru, jej predané množstvá a ich odpísanie (poníženie stavu zásob) zo skladu. Kontrolu správnosti je možné vykonať kedykoľvek, ale najlepšie po zistení rozdielu pri inventúre. Kontrolu je možné vykonať pomerne jednoducho, najlepšie však v spolupráci s tabuľkovým procesorom (napr. Microsoft Excel).

Postup kontroly skladovej položky Bravč. karé

  1. Najskôr je potrebné zistiť, v ktorých jedlách sa nachádza skladová karta Bravčové karé. V ponuke Sklad otvorte knihu Skladové karty. Nastavte sa na danú skladovú kartu, stlačte tlačidlo Tlač a vyberte tlačový výstup Skladová položka - výskyt v receptúrach. Stlačením tlačidla Náhľad sa tlačový výstup zobrazí na obrazovku. Zobrazia sa všetky jedlá, v ktorých sa nachádza skladová karta Bravčové karé. Najlepším riešením je tlačový výstup vyexportovať do programu Microsoft Excel.
  2. Za určité obdobie je potrebné zistiť predaj týchto položiek - je možné použiť napr. tlačový výstup Súhrn predaných položiek (Pokladničné doklady) a vo vhodnom tabuľkovom procesore  vytvoriť tabuľku (viď Príklad).
  3. Obdobie, za ktoré sa zisťuje predaj, musí korešpondovať s dátumom a časom odpísania predaných množstiev zo skladu (v Pokladnici OBERON funkcia Vytvorenie skladových pohybov, tlačidlo Uzávierky).
Pri každom zázname v pokladničných dokladoch je v stĺpci Dátum pohybu dátum, kedy bola daná položka odpísaná zo skladu. Podľa tohto dátumu treba uvažovať pri kontrole.

Príklad - bravčové karé

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený výpočet kontroly správnosti. Podľa pokladničných dokladov predaných jedál bolo odpísané množstvo 2,528 kg, čo zodpovedá skladovým pohybom za dané obdobie - 2,528 kg.

Skladová karta - bravčové karé
Výskyt v receptúrach Množstvo v receptúre Počet porcií Predaj za sledované obdobie
  kg   predané množstvo 
(ks-porcií)
predané
(kg) *
Bravčový rezeň na šampiónoch  0,155  1  10  1,550
Vyprážaný bravčový rezeň  0,155  1  4  0,620
Sedliacka kapsa  0,496  4  2  0,248
Miešané mäso  0,110  1  1  0,110
Spolu        2,528
         
Výdaj podľa skladových pohybov      2,528
množstvo v receptúre/počet porcií*predané množstvo
 

Niekedy sa stane, že vznikne rozdiel medzi odpísaným a predaným množstvom. Rozdiel môže vzniknúť z týchto dôvodov:

Príbuzné témy