Pomocník systému OBERON
Vytvorenie receptúry

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s receptúrami > Vytvorenie receptúry

Táto téma Pomocníka obsahuje postup vytvorenia receptúry v systéme OBERON.

Postup vytvorenia receptúry

  1. Pred samotným vytvorením skladovej karty typu receptúra je potrebné vytvoriť skladové karty jednotlivých položiek (zložiek) receptúry (ponuka SkladSkladové karty, tlačidlo Nový). Vytvárajú sa ako jednoduché skladové karty (typ karty Jednoduchá), na ktorých odporúčame zadať aj obstarávaciu cenu, prípadne zaevidovať prvý príjem (tým sa správne vypočíta aj obstarávacia cena celej receptúry). Postup vytvorenia skladovej karty nájdete v téme Založenie skladovej karty.
  2. Na vytvorenie skladovej karty receptúry stlačte v rovnakej ponuke (SkladSkladové karty) tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Skladová karta, v ktorom v záložke Základné zadajte číslo a názov karty a zvoľte typ karty Receptúra.
  3. Stlačte tlačidlo Zloženie pri rozbaľovacom zozname Typ karty. Otvorí sa formulár Zloženie receptúry, ktorý umožňuje vytvoriť danú receptúru.
  4. Zadajte počet porcií receptúry. V záložke Položky receptúry stlačením tlačidla Nový pridajte do receptúry jednotlivé položky vytvorené v bode 1. Ako položku receptúry môžete okrem jednoduchej skladovej karty vybrať aj skladovú kartu inej receptúry (viac v téme Zložená receptúra). Je potrebné mať na zreteli, že množstvá jednotlivých položiek vytváranej receptúry je potrebné stanoviť s ohľadom na nastavený počet porcií. Poradie položiek je možné upraviť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).
  5. V záložke Postup prípravy je možné vložiť do receptúry postup prípravy daného jedla/nápoja.
  6. V záložke Ostatné zadajte nutričnú hodnotu a alergény, ktoré dané jedlo/nápoj obsahuje.
  7. Po vyplnení požadovaných údajov stlačte tlačidlo Zatvoriť.

Na položkách receptúry je možné merné jednotky kombinovať, napr. litre, ks, kg, g a pod. Pri výpočte celkovej hmotnosti receptúry si s tým program poradí.

Pri receptúrach jedál je potrebné zložky receptúr, ako je napr. soľ alebo koreniny, evidovať na ich skladových kartách v gramoch a nie v kg. Je potrebné mať na zreteli, že ak sa skladová karta receptúry skladá z položky v množstve 0.002 kg a táto receptúra je pre 10 porcií, pri výdaji dvoch porcií by sa malo vydať z položky receptúry 0.0004 kg. Program však umožňuje vydať (odpísať) zo skladu najmenšie množstvo 0.001 mernej jednotky, čiže v tomto prípade by pri predaji dvoch porcií nebolo odpísané žiadne množstvo.

Detské porcie jedál

Ukážky vytvorených receptúr sú dostupné v téme Príklady receptúr.
Príbuzné témy