Pomocník systému OBERON
Vytvorenie receptúry

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s receptúrami > Vytvorenie receptúry

Postup vytvorenia receptúry

V nasledujúcej časti je popísaný postup na vytvorenie skladovej karty receptúry (kalkulácie jedla) v module Sklad.

  1. Najskôr je potrebné vytvoriť jednoduché karty položiek, z ktorých sa bude receptúra skladať. Je vhodné mať už na týchto skladových kartách aj stanovenú obstarávaciu cenu, prípadne aj zaevidovaný prvý príjem (tým bude správne vypočítaná cena celej receptúry). 
  2. Vytvorte novú skladovú kartu. Zadajte názov skladovej karty - receptúry a ďalšie náležitosti na karte. V rozbaľovacom zozname Typ karty vyberte Receptúra. Ak sa takýto typ v zozname nenachádza, je potrebné v nastaveniach programu zapnúť voľbu Umožniť pracovať s receptúrami a kalkuláciami jedál.
  3. Stlačte tlačidlo Zloženie pri tomto rozbaľovacom zozname. Otvorí sa formulár Zloženie receptúry, v ktorom je možné vytvoriť danú kalkuláciu. Poradie položiek je možné zmeniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).
  4. Zadajte počet porcií novej kalkulácie.
  5. Stanovte položky receptúry. Ako položku receptúry môžete vybrať jednoduchú skladovú kartu, prípadne aj skladovú kartu inej receptúry. Je potrebné si uvedomiť, že množstvá jednotlivých položiek vytváranej receptúry musíte stanoviť s ohľadom na počet porcií.
  6. Na záložke Postup prípravy môžete prípadne vložiť potrebný text. Ukončenie zadávania položiek receptúry vykonáte stlačením tlačidla Zatvoriť

Detské porcie jedál

Detské porcie zväčša neobsahujú presne polovicu množstva surovín bežnej porcie a ani cena detskej porcie nie je presnou polovicou. Z tohto dôvodu je optimálnym riešením detské porcie evidovať vytvorením samostaných skladových kariet typu Receptúra, do ktorých sú vložené pôvodné receptúry, avšak množstvo a cena sú odlišné.

Príbuzné témy