Pomocník systému OBERON
Formulár Zloženie receptúry

Formulár Zloženie receptúry umožňuje definovať zloženie skladovej karty typu receptúra. Formulár je dostupný z formulára Skladová karta, záložka Základné, tlačidlo Zloženie po zvolení typu karty Receptúra.

Popis formulára Zloženie receptúry

Počet porcií

Umožňuje nastaviť počet porcií, na ktorý bude kalkulovaná receptúra. Z praktických dôvodov nie je možné každú receptúru kalkulovať na 1 porciu. Typickým príkladom sú polievky, kde sú napr. množstvá korenín na 1 porciu veľmi malé. Vtedy je možné nastaviť počet porcií na 100 a množstvá surovín zadávať na 100 porcií.

Nový/Oprava

Pomocou tlačidla je možné pridať skladovú kartu do receptúry, resp. upraviť už pridanú skladovú kartu. Skladová karta môže byť jednoduchá, ale aj iná receptúra (viac informácií v téme Zložená receptúra).
Pri pridávaní skladovej karty do receptúry je možné zadať Hrubé množstvo a Čisté množstvo, ktoré je očistené od odpadu pri spracovaní. Napr. z hrubého množstva 1 kg zemiakov v šupke je možné získať 0,9 kg očistených zemiakov.

Súčet obstarávacích cien

Celková obstarávacia cena receptúry je súčtom obstarávacích cien jej jednotlivých zložiek.

Straty pri príprave

O straty pri príprave je znížená výsledná hmotnosť.

Výsledná hmotnosť

Súčet hmotností jednotlivých zložiek receptúry znížený o straty pri príprave. Ak skladová karta nemá hmotnostnú základnú mernú jednotku, program jej hmotnosť vyčíta z hodnoty zadanej v záložke Doplň. údaje formulára Skladová karta.
Záložka určená na zápis postupu prípravy receptúry. Postup sa tlačí v tlačovom výstupe Skladová karta - receptúra v knihe Skladové karty.
Umožňuje zadať Nutričnú hodnotu a Alergény danej receptúry. Tieto hodnoty sa tlačia v jedálnom lístku a exportujú do elektronického jedálneho lístka a aplikácie LUKUL.
Príbuzné témy