Pomocník systému OBERON
Formulár Zloženie receptúry

Formulár Zloženie receptúry/výrobku je dostupný z formulára Skladová karta, tlačidlo Zloženie. V tomto formulári je možné určiť zloženie receptúry (kalkulácie jedál) resp. zloženie výrobku.

Popis formulára Zloženie receptúry

Počet porcií 

Umožňuje nastaviť počet porcií, na ktorý bude kalkulovaná receptúra. Z praktických dôvodov nie každú receptúru je možné kalkulovať na 1 porciu. Typickým príkladom sú polievky kde napr. koreniny sú na 1 porciu veľmi malé. Vtedy je možné nastaviť Počet porcií na 100 a množstvá surovín zadávať na 100 porcií.

Nový/Oprava

Pomocou tlačidla je možné pridať skladovú kartu do receptúry. Skladová karta môže byť jednoduchá, ale aj iná receptúra.
Pri pridávaní skladovej karty do receptúry je možné zadať množstvo Hrubé a Čisté množstvo, ktoré neobsahuje odpad pri spracovaní. Napr. zemiaky - z 1kg zemiakov v šupke je možné získať 0,9 kg očistených zemiakov.

Súčet obstarávacích cien

Celková obstarávacia cena receptúry je súčtom obstarávacích cien jednotlivých zložiek - skladových kariet.

Straty pri príprave

O straty pri príprave je ponížená Výsledná hmotnosť.

Výsledná hmotnosť

Súčet hmotností jednotlivých zložiek receptúry. Ak skladová karta nemá hmotnostnú základnú mernú jednotku, program jej hmotnosť vyčíta z hodnoty zadanej v záložke Doplň. údaje formulára Skladová karta.
Napíše sa postup prípravy receptúry. Postup je tlačený v tlačovom výstupe Skladová karta - receptúra v knihe Skladové karty.
Umožňuje zadať Nutričnú hodnotu a Alergény danej receptúry. Tieto hodnoty sa tlačia v jedálnom lístku a exportujú do elektronického jedálneho lístka.
Príbuzné témy