Pomocník systému OBERON
Formulár Zloženie receptúry

Formulár Zloženie receptúry/výrobku je dostupný z formulára Skladová karta, tlačidlo Zloženie. V tomto formulári je možné určiť zloženie receptúry (kalkulácie jedál). Poradie položiek je možné zmeniť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok).

Popis formulára Zloženie receptúry

Počet porcií 

Umožňuje nastaviť počet porcií, na ktorý bude kalkulovaná receptúra. Z praktických dôvodov nie každú receptúru je možné kalkulovať na 1 porciu. Typickým príkladom sú polievky kde napr. koreniny sú na 1 porciu veľmi malé. Vtedy je možné nastaviť Počet porcií na 100 a množstvá surovín zadávať na 100 porcií.

Nový/Oprava

Pomocou tlačidla je možné pridať skladovú kartu do receptúry. Skladová karta môže byť jednoduchá, ale aj iná receptúra.
Pri pridávaní skladovej karty do receptúry je možné zadať množstvo Hrubé a Čisté množstvo, ktoré neobsahuje odpad pri spracovaní. Napr. zemiaky - z 1kg zemiakov v šupke je možné získať 0,9 kg očistených zemiakov.

Súčet obstarávacích cien

Celková obstarávacia cena receptúry je súčtom obstarávacích cien jednotlivých zložiek - skladových kariet.

Straty pri príprave

O straty pri príprave je ponížená Výsledná hmotnosť.

Výsledná hmotnosť

Súčet hmotností jednotlivých zložiek receptúry. Ak skladová karta nemá hmotnostnú základnú mernú jednotku, program jej hmotnosť vyčíta z hodnoty zadanej v záložke Doplň. údaje formulára Skladová karta.
Napíše sa postup prípravy receptúry. Postup je tlačený v tlačovom výstupe Skladová karta - receptúra v knihe Skladové karty.
Umožňuje zadať Nutričnú hodnotu a Alergény danej receptúry. Tieto hodnoty sa tlačia v jedálnom lístku a exportujú do elektronického jedálneho lístka.
Príbuzné témy