Pomocník systému OBERON
Jedálny lístok v mobilnom zariadení

Pokladnica OBERON > Pokročilé vedomosti > Jedálny lístok v mobilnom zariadení

Táto téma Pomocníka popisuje jedno z mobilných riešení systému OBERON - webovú miniaplikáciu OBERON eMenu. Ide o elektronický jedálny (nápojový, raňajkový atď.) lístok určený pre gastroprevádzky, ktorý je možné zobraziť na mobilnom zariadení zákazníka (smartfóne, tablete...). Aplikácia so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.

Základné informácie

Hlavné výhody

Obrázok č. 1: OBERON eMenu na smartfóne a na tablete

 

Pred samotnou konfiguráciou miniaplikácie OBERON eMenu je nutné mať sprevádzkovanú Pokladnicu OBERON. Návod, ako tak urobiť, sa nachádza v téme Pokladnica OBERON - uvedenie do prevádzky.

OBERON - nastavenia jedálneho/nápojového lístka

OBERON Center - konfigurácia rozhrania webovej služby

OBERON eMenu komunikuje so systémom OBERON prostredníctvom rozhrania webovej služby, ktoré sa nachádza v programe OBERON Center. Na komunikáciu je do programu OBERON Center potrebné pridať a nakonfigurovať webovú službu typu OBERON. Viac informácií nájdete v téme Inštalácia webovej služby.

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je zapnutý v čase, v ktorom je otvorená prevádzka. Odporúča sa počítač, na ktorom sa používa Pokladnica OBERON. Dôvodom je jednoduchší prístup k programu OBERON Center a tlačovým úlohám pri používaní bonovacích tlačiarní (napr. v prípade zaseknutia papiera bude jednoduchší prístup k tomuto počítaču ako napr. k serveru).
 2. Na tomto počítači je potrebné vykonať inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia začiarknite možnosť Umožniť používať webové služby.
 3. V ďalšom kroku vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis/Používatelia) typu Systémový, pod ktorým sa bude webová služba spúšťať.
 4. Otvorte program OBERON Center. Kvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora
 5. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  - zadajte Názov webovej služby - napr. OBERON eMenu,
  - vyberte Typ služby OBERON,
  - zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  - začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 6. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. Ďalej zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 2).
 7. Prejdite do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Otvorí sa formulár Nastavenia webovej služby OBERON, v ktorom:
  - vyberte systémového používateľa vytvoreného v bode č. 2,
  - začiarknite možnosť Povoliť webovú službu,
  - vyberte typ zabezpečenia Bez autorizácie a zabezpečenia.
 8. Stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. V oddiele Sklad začiarknite možnosť Skladové karty, Jedálny lístok a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte daný sklad (prípadne zoskupenie skladov).
 9. Aby systém Windows uvedenú webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonaťjej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 10. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou a odkazy na jednotlivé elektronické lístky. Odkazy v prehľade komunikácie sú v tvare napr. http://192.168.16.16:21005/html?c=foodMenu&a=Jedálny  lístok;1;1, kde parameter  a=  slúži  na  nastavenie  načítania  údajov  jedálneho  lístka, pričom hodnoty sú oddelené znakom ; vo formáte Názov jedálneho  lístka;Predajná  cena;1/0 (1 - zobrazovať, 0 - nezobrazovať obrázky  položiek). V závislosti od preferovanej cenovej hladiny (Cena 1Cena 4 v záložke Cena formulára Skladová karta) je predajnú cenu možné manuálne upraviť na hodnotu 1 až 4.
 11. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 12. Ak je webovú službu v lokálnej počítačovej sieti potrebné sprístupniť z vonkajšieho internetu, je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je služba spustená (v tom prípade sa predpokladá, že ubytovacie zariadenie má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS).

Generovanie QR kódu jedálneho/nápojového lístka

Webová služba vytvorí odkaz v tvare http://192.168.16.16:21005/html?c=foodMenu&a=Jedálny  lístok;1;1. Na jednoduché prenesenie odkazu do mobilného zariadenia zákazníka je možné vygenerovať QR kód (v jednom z dostupných on-line generátorov QR kódov, napr. www.qrcode-monkey.com/, www.kodqr.sk). Po nasnímaní QR kódu sa zákazníkovi zobrazí elektronický jedálny/nápojový lístok v mobilnom zariadení.   

Generovanie QR kódu na pripojenie do WiFi siete

Na stránke www.qifi.org je možné vytvoriť jedinečný QR kód, pod ktorým budú ukryté prihlasovacie údaje do WiFi siete. Je potrebné zadať presný názov WiFi siete (SSID), typ zabezpečenia (WPA/WPA2/WEP) a následne heslo do WiFi siete. Po stlačení tlačidla GENERATE! (generovať) sa vytvorí QR kód s prihlasovacími údajmi. Vygenerovaný QR kód je možné uložiť do počítača a následne vytlačiť.
Príbuzné témy