Pomocník systému OBERON
Kategórie skladových kariet

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Kategórie skladových kariet

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kategórie skladových kariet v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Kategórie skladových kariet otvorený z formulára Sklad, záložka Doplňujúce údaje

Vytváranie kategórií a skupín

Tlačidlo Nový je možné pomocou zvislej šípky rozbaliť. Po rozbalení sa zobrazia dve možnosti:

Výber príslušnej kategórie skladovej karty

Na vybratie kategórie je potrebné začiarknuť políčko pred názvom kategórie.

Kategórie skladových kariet a internetový obchod

Príbuzné témy