Pomocník systému OBERON
Všeobecne o XML komunikácii

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Všeobecne o XML komunikácii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o XML komunikácii - jednej z možností exportu/importu údajov z/do systému OBERON. Viac informácií o rôznych spôsoboch exportu a importu dát v systéme OBERON získate v téme Možnosti importu a exportu údajov v OBERON-e.

Základné informácie

Kde je možné použiť XML komunikáciu

Schématický diagram

Obrázok č. 1: Spôsob importu alebo exportu údajov

 

Import údajov sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:

  1. Ak je importovaný súbor iného ako natívneho (priamo podporovaného formátu), údaje v XML súbore je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny na zobrazenie, najčastejšie vo formáte HTML.
  2. Pomocou XSLT šablóny (alebo pomocou iných nástrojov) sa vykoná transformácia importovaného XML súboru do natívneho XML súboru (vo formáte OBERON XML). Údaje z natívneho XML súboru je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny (či už vstavanej alebo ľubovoľnej inej).
  3. Následne sa vykoná import údajov z natívneho XML súboru a údaje sa zapíšu do databázy.

Export údajov sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:

  1. Údaje sa načítajú z databázy a následne sa exportujú do XML súboru natívneho formátu. Údaje z natívneho XML súboru je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny (či už vstavanej alebo ľubovoľnej inej).
  2. Následne sa môže vykonať transformácia (konverzia) XML súboru natívneho formátu do XML súboru inej štruktúry (pre iný systém).
Informácie o XSLT šablónach je možné získať na tejto webovej stránke.
Príbuzné témy