Pomocník systému OBERON
Všeobecne o XML komunikácii

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Všeobecne o XML komunikácii

Táto téma Pomocníka obsahuje všeobecné informácie o XML komunikácii - jednej z možností exportu/importu údajov z/do systému OBERON.

Základné informácie

Kde je možné použiť XML komunikáciu

Schématický diagram

Obrázok č. 1: Spôsob importu alebo exportu údajov

Import údajov sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:

  1. Ak je importovaný súbor XML iného ako natívneho formátu OBERON XML, údaje v súbore je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny na zobrazenie, najčastejšie vo formáte HTML.
  2. Pomocou XSLT šablóny (alebo pomocou iných nástrojov) sa vykoná transformácia importovaného súboru XML do súboru natívneho formátu OBERON XML. Údaje zo súboru natívneho formátu je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny (či už vstavanej alebo ľubovoľnej inej).
  3. Následne sa vykoná import údajov zo súboru natívneho formátu OBERON XML a údaje sa zapíšu do databázy.

Export údajov sa vykonáva nasledujúcim spôsobom:

  1. Údaje sa načítajú z databázy a následne sa exportujú do súboru natívneho formátu OBERON XML. Údaje zo súboru natívneho formátu je možné zobraziť pomocou XSLT šablóny (či už vstavanej alebo ľubovoľnej inej).
  2. Následne sa môže vykonať transformácia (konverzia) súboru natívneho formátu OBERON XML do súboru XML inej štruktúry (prípadne iného formátu, napr. CSV).
Príbuzné témy