Pomocník systému OBERON
Nastavenia XML komunikácie

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Nastavenia XML komunikácie

V tejto téme Pomocníka sú uvedené tak informácie o možnostiach nastavení XML komunikácie, ako aj postup nastavenia parametrov XML komunikácie v systéme OBERON.

Základné informácie

Nadefinovať jednotlivé nastavenia parametrov importu a exportu údajov v rámci tzv. XML komunikácie je možné vo formulári Nastavenie XML komunikácie. Ďalšie nastavenia je možné vykonať vo formulári Podrobné nastavenia XML komunikácie.
Obrázok č. : Nastavenie XML komunikácie, záložka Konverzia údajov

   

Postup nastavenia parametrov XML komunikácie

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis zvoľte položku Nastavenia XML komunikácie.
  2. Otvorí sa číselník, v ktorom stlačte tlačidlo Nový - otvorí sa formulár Nastavenie XML komunikácie, v ktorom nastavte parametre importu/exportu:
    • v záložke Základné zadajte názov nastavenia. V rozbaľovacom zozname Modul môžete nastaviť, v ktorej agende bude možné s týmto nastavením pracovať (napr. kniha pohľadávok). Po stlačení tlačidla Ďalšie nastavenia sa otvorí formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie, v ktorom je možné vykonať ďalšie nastavenia v prípade, že sa položky importovaného/exportovaného dokladu majú naimportovať /vyexportovať ako skladové (napr. nastavenie skladu, poľa na synchronizáciu skladových položiek a pod.);
    • v záložke Zobrazenie údajov môžete zadať transformačnú šablónu na zobrazenie náhľadu súboru XML (spravidla vo formáte HTML);
    • v záložke Konverzia údajov v rozbaľovacom zozname Typ príkazu zvoľte spôsob konverzie údajov v prípade, že vykonávate import/export z/do externého systému (iného formátu). Ak na konverziu údajov použijete transformačnú šablónu, vyberte možnosť XSLT šablóna (prípadne CSV šablóna) a v poli Príkaz pomocou tlačidla  vyberte príslušnú transformačnú šablónu (nainštalovanú v Správcovi doplnkov).
  3. Vykonané nastavenia uložte stlačením tlačidla OK.
Príbuzné témy