Pomocník systému OBERON
Nastavenia XML komunikácie

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Nastavenia XML komunikácie

XML komunikácia predstavuje jeden zo spôsobov, ako exportovať údaje z OBERON-u, alebo naopak, importovať do OBERON-u. Najčastejšie sa exportujú/importujú údaje dokladov ako faktúra, objednávka, výdajka a pod. V tejto téme sú uvedené informácie o možnostiach nastavení XML komunikácie v systéme OBERON.

Základné informácie

Postup nastavenia XML komunikácie

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok alebo Kniha záväzkov, prípadne v ponuke Sklad vyberte položku Príjemky alebo Výdajky.
  2. Stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte možnosť XML komunikácia - import dokladu, prípadne možnosť XML komunikácia - hromadný import dokladov.
  3. Otvorí sa sprievodca, nalistujte súbor, ktorý chcete naimportovať.
  4. V ďalšom kroku vedľa poľa Uplatniť nastavenia XML komunikácie stlačte tlačidlo výberu .
  5. Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Nastavenie XML komunikácie.
  6. Zadajte názov komunikácie. V záložke Konverzia údajov zvoľte typ príkazu v závislosti od typu súboru pri importe. V prípade XML zvoľte XLTS šablónu, pri CSV zvolte CSV šablónu.
  7. V poli Príkaz po stlačení tlačidla výberu nalistujte transformačnú šablónu.

  8. Stlačením tlačidla OK bude nastavenie komunikácie ukončené.

Pridať alebo upraviť nastavenia XML komunikácie je možné vo formulári Nastavenie XML komunikácie, resp. vo formulári Podrobné nastavenia XML komunikácie.

Príbuzné témy