Pomocník systému OBERON
Export dokladov do iných softvérov

Základné informácie > Import a export údajov > Export dokladov do iných softvérov

Táto téma Pomocníka je venovaná spravidla opakovaným exportom dokladov (faktúr...) zo systému OBERON do iných softvérov, a to vo formáte XML v rámci tzv. XML komunikácie. Obsahuje tak základné informácie o problematike, ako aj postup exportu vydanej faktúry do formátu EDITEL XML.

Základné informácie

EDITEL (EDI)
Export vydanej faktúry (pohľadávky)

V prípade inštalácie transformačnej šablóny na export dokladov zo Správcu doplnkov sa v ponuke Servis, Nastavenia XML komunikácie automaticky vytvorí príslušné nastavenie (napr. Export vydanej FA do formátu Editel XML - OBERON->EDITEL) s nastaveným spôsobom konverzie a vybratou príslušnou transformačnou šablónou. Manuálne nastaviť je v ňom však potrebné ďalšie parametre v prípade, že sa položky dokladu majú vyexportovať ako skladové (sklad, nastavenie exportu základných, resp. rozšírených údajov skladovej karty atď.). V opačnom prípade sa položky dokladu vyexportujú ako neskladové.

Globálne lokalizačné číslo (GLN)

Obrázok č. 1: Zadanie čísla GLN firmy

Obrázok č. 2: Zadanie čísla GLN obchodného partnera vo formulári Obchodný partner, záložka Kontakt, sekcia Ďalšie údaje

 

Postup exportu vydanej faktúry do formátu EDITEL

Inštalácia doplnku

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis zvoľte položku Správca doplnkov.
 2. V oddiele XML vyberte doplnok Transformačné šablóny pre export faktúr vo formáte EDITEL a stlačte tlačidlo Inštalovať.
 3. Otvorí sa sprievodca inštaláciou, postupujte podľa pokynov. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa doplnok nainštaluje do adresára C:\OBERON\Data_System\XMLTransform.
 4. Zároveň sa v ponuke Servis, Nastavenia XML komunikácie automaticky vytvorí nastavenie Export vydanej FA do formátu Editel XML - OBERON->EDITEL s nastaveným spôsobom konverzie a vybratou príslušnou transformačnou šablónou.

Nastavenie XML komunikácie

 1. V ponuke Servis zvoľte položku Nastavenia XML komunikácie. Vyberte nastavenie Export vydanej FA do formátu Editel XML - OBERON->EDITEL a stlačte tlačidlo Oprava. Otvorí sa formulár Nastavenie XML komunikácie, v ktorom nastavte (skontrolujte) parametre exportu:
  • v záložke Základné skontrolujte názov nastavenia (Export vydanej FA do formátu Editel XML - OBERON->EDITEL). V rozbaľovacom zozname Modul skontrolujte nastavenie, v ktorej agende bude možné s týmto nastavením pracovať (kniha pohľadávok). Po stlačení tlačidla Ďalšie nastavenia sa otvorí formulár Podrobné nastavenia XML komunikácie, v ktorom je možné vykonať ďalšie nastavenia v prípade, že sa položky dokladu majú exportovať ako skladové (nastavenie skladu, exportu základných, resp. rozšírených údajov skladovej karty);
  • v záložke Zobrazenie údajov môžete zadať transformačnú šablónu na zobrazenie náhľadu súboru XML (spravidla vo formáte HTML);
  • v záložke Konverzia údajov v rozbaľovacom zozname Typ príkazu skontrolujte výber možnosti XSLT šablóna a v poli Príkaz výber transformačnej šablóny nainštalovanej v Správcovi doplnkov (C:\OBERON\Data_System\XMLTransform\XmlToXml_EDITEL_FakturyVydane_OBERON_To_EDITEL.xslt).
 2. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží.

Nastavenie čísla GLN

 1. V ponuke FirmaÚdaje o firme zadajte číslo GLN firmy.
 2. Vo formulári Obchodný partner, záložka Kontakt, sekcia Ďalšie údaje priraďte číslo GLN obchodnému partnerovi.

Export dokladu

 1. Otvorte Knihu pohľadávok v ponuke Fakturácia.
 2. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť XML komunikácia - export údajov.
 3. Otvorí sa sprievodca XML komunikácia - export údajov, v ktorom:
  • zadajte názov, prípadne umiestnenie súboru, do ktorého sa doklad exportuje,
  • vyberte doklad, ktorý sa má exportovať,
  • v rozbaľovacom zozname Uplatniť nastavenia XML komunikácie vyberte Export vydanej FA do formátu EDITEL XML - OBERON->EDITEL.
 4. V ďalšom kroku je možné uviesť popis exportu údajov.
 5. Stlačením tlačidla Exportovať sa vybraný doklad exportuje.
Príbuzné témy