Pomocník systému OBERON
Export dokladov (faktúr)

Základné informácie > Import a export údajov > Export dokladov (faktúr)

Táto téma Pomocníka je venovaná jednorazovým alebo aj opakovaným exportom dokladov (faktúr) z OBERON-u do iných softvérov, a to spravidla pre potreby účtovníctva. Exporty sa realizujú vo formáte XML. Export a následný import dokladov zásadne znižuje prácnosť zaevidovania dokladov, šetrí čas a znižuje chybovosť.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Zadanie GLN čísla firmy

Obrázok č. 2: Zadanie GLN čísla obchodného partnera

 

Postup exportu vydaných faktúr do formátu EDI

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis zvoľte položku Správca doplnkov.
 2. V oddiele XML vyberte doplnok s názvom Transformačné šablóny pre export faktúr vo formáte EDITEL a stlačte tlačidlo Inštalovať.
 3. Otvorí sa sprievodca inštaláciou, postupujte podľa pokynov. Po stlačení tlačidla Dokončiť je možné spustiť inštaláciu doplnku.
 4. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
 5. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť XML komunikácia - export údajov.
 6. Otvorí sa sprievodca, v ktorom:
     - zadajte názov, prípadne umiestnenie súboru, do ktorého sa budú exportovať údaje,
     - vyberte záznamy, ktoré sa majú exportovať,
     - v rozbaľovacom zozname Uplatniť nastavenia XML komunikácie vyberte Export vydanej FA do formátu Editel XML - OBERON->EDITEL.
 7. V ďalšom kroku je možné uviesť popis exportu údajov.
 8. Stlačením tlačidla Exportovať sa vybrané záznamy exportujú.
Príbuzné témy