Pomocník systému OBERON
Transformačné šablóny XSLT na mieru

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Transformačné šablóny XSLT na mieru

Táto téma Pomocníka obsahuje postup, ako požiadať o vytvorenie transformačnej šablóny XSLT na mieru.

Základné informácie

Ako požiadať o vytvorenie transformačnej šablóny XSLT na mieru

V prípade, že máte záujem o vytvorenie novej transformačnej šablóny XSLT na mieru, je potrebné zaslať e-mail na adresu exalogic@exalogic.sk s presne špecifikovanou požiadavkou, ktorá by mala obsahovať najmä tieto informácie:

Cena transformačnej šablóny

Cena bude stanovená po úvodnej analýze dát po zaslaní e-mailu. Orientačne sa cena bude pohybovať od 100 € do niekoľko stoviek € s DPH v závislosti od náročnosti a všeobecnej prospešnosti aj pre iných zákazníkov. Viac informácií získate v téme Cenník - služby.

Transformačné šablóny na konverziu údajov je možné vytvoriť aj vo vlastnej réžii. Vzorové šablóny XSLT použiteľné na konverziu XML súborov sú k dispozícii na webovej stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie - XML komunikácia - súbory.
Príbuzné témy