Pomocník systému OBERON
Transformačné šablóny XSLT na mieru

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Transformačné šablóny XSLT na mieru

XML komunikácia v systéme OBERON je založená na súboroch XML, ktoré sú presne špecifického formátu (ide o tzv. natívny formát OBERON XML). Aby mohol systém OBERON importovať údaje z iného softvéru s odlišnou štruktúrou XML súboru, existuje možnosť pred samotným importom automaticky vykonať konverziu (transformáciu) týchto údajov. Konverziu údajov je možné vykonať niekoľkými spôsobmi, pričom najčastejšie je to pomocou transformačných šablón XSLT. V prípade, že potrebná transformačná šablóna sa v Správcovi doplnkov nenachádza, je možné vytvoriť transformačnú šablónu na mieru (podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka). Postupu, ako o vytvorenie takejto šablóny požiadať, je venovaná táto téma Pomocníka.

Ako požiadať o vytvorenie trasformačnej šablóny XSLT na mieru

V prípade, že máte záujem o vytvorenie novej transformačnej šablóny XSLT na mieru, je potrebné zaslať e-mail na adresu exalogic@exalogic.sk s presne špecifikovanou požiadavkou, ktorá by mala obsahovať najmä tieto informácie:

Cena transformačnej šablóny

Cena bude stanovená po úvodnej analýze dát po zaslaní e-mailu. Orientačne sa cena bude pohybovať od 100 € do niekoľko stoviek € s DPH v závislosti od štruktúry dát a od všeobecnej prospešnosti aj pre iných zákazníkov.

Príbuzné témy