Pomocník systému OBERON
Transformačné šablóny XSLT na mieru

Základné informácie > Import a export údajov > XML komunikácia > Transformačné šablóny XSLT na mieru

XML komunikácia v systéme OBERON je založená na súboroch XML, ktoré sú presne špecifického formátu (ide o tzv. natívny formát OBERON XML). Aby mohol systém OBERON importovať údaje z iného softvéru s odlišnou štruktúrou XML súboru, existuje možnosť pred samotným importom automaticky vykonať konverziu (transformáciu) týchto údajov. Konverziu údajov je možné vykonať niekoľkými spôsobmi, pričom najčastejšie je to pomocou transformačných šablón XSLT. Hotové transformačné šablóny pre XML komunikáciu je možné vyhľadať a inštalovať pomocou Správcu doplnkov (oddiel XML). V prípade, že potrebná transformačná šablóna sa v Správcovi doplnkov nenachádza, je možné vytvoriť transformačnú šablónu na mieru (podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka). Postupu, ako o vytvorenie takejto šablóny požiadať, je venovaná táto téma Pomocníka.

Ako požiadať o vytvorenie transformačnej šablóny XSLT na mieru

V prípade, že máte záujem o vytvorenie novej transformačnej šablóny XSLT na mieru, je potrebné zaslať e-mail na adresu exalogic@exalogic.sk s presne špecifikovanou požiadavkou, ktorá by mala obsahovať najmä tieto informácie:

Cena transformačnej šablóny

Cena bude stanovená po úvodnej analýze dát po zaslaní e-mailu. Orientačne sa cena bude pohybovať od 100 € do niekoľko stoviek € s DPH v závislosti od štruktúry dát a od všeobecnej prospešnosti aj pre iných zákazníkov.

Transformačné šablóny na konverziu údajov je možné vytvoriť aj vo vlastnej réžii. Vzorové šablóny XSLT použiteľné na konverziu XML súborov sú k dispozícii na webovej stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie - XML komunikácia - súbory.
Príbuzné témy