Pomocník systému OBERON
Cenník - služby

Základné informácie > Cena > Cenník - služby

Táto téma Pomocníka obsahuje cenník služieb poskytovaných k systému OBERON.

Základné informácie

Servisné práce

Konzultácie a školenia u zákazníka 30 €/hod.
Inštalácia a servisné práce u zákazníka 30 €/hod.
Inštalácia aktualizácie OBERON-u (1 počítač) 20 €
Inštalácia SQL servera ceny v príslušnom formulári
Inštalácia aktualizácie firmvéru eKasa PANDORA (1 fiškálne zariadenie) 70 €
Vzdialená pomoc (nad rámec bežnej podpory) 30 €/hod. (7,50 €/15 min.)
Školenie v sídle firmy EXALOGIC (pre nových zákazníkov - maximálne 3 osoby v rozsahu 2 hodín do 3 mesiacov od zakúpenia prvej licencie) zdarma
Školenie v sídle firmy EXALOGIC (pre existujúcich zákazníkov - 1 osobu) 30 €/hod.
Pomoc s implementáciou Beds24
(pomoc s implementáciou zodpovednej osobe - nastavenie komunikácie medzi OBERON-om a Beds24, cenotvorba, prepojenie s rezervačným portálom (Booking.com, Expedia...), rezervačný formulár Beds24 na stránke ubytovacieho zariadenia - v rozsahu max. 3 hodín a obdobia 21 dní od objednania služby (nad 3 hodiny je pomoc spoplatnená bežnou hodinovou sadzbou).
300 €
Transformačná šablóna na mieru (štandardné zadanie, napr. XML) od 100 €
Transformačná šablóna na mieru (náročné zadanie, napr. CSV) od 200 €
Korekcia existujúcej transformačnej šablóny 50 €

Úprava tlačového výstupu
(dodávateľ programu si vyhradzuje právo posúdiť požiadavku o úpravu tlačového výstupu a rozhodnúť sa, či ju akceptuje, alebo nie)

15 €/15 min.

Cestovné

Okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín 30 €
Okres Košice 30 €
Ostatné kraje SR (vzdialenosť sa počíta z mesta Ružomberok) 0,80 €/km
Príbuzné témy