Pomocník systému OBERON
Cenník - služby

Základné informácie > Cena > Cenník - služby

cene licencie systému OBERON je štandardne zahrnutá aj základná pomoc a podpora. Ďalšie služby poskytované k softvéru sú spoplatnené podľa tohto osobitného cenníka.

Servisné práce

Konzultácie a školenia u zákazníka 25 €/hod.
Inštalácia a servisné práce u zákazníka 25 €/hod.
Inštalácia aktualizácie OBERON-u (1 počítač) 10 €
Inštalácia SQL servera ceny v príslušnom formulári
Inštalácia aktualizácie firmvéru eKasa PANDORA (1 fiškálne zariadenie) 50 €
Vzdialená pomoc (nad rámec bežnej podpory) 24 €/hod. (6 €/15 min.)
Školenie v sídle firmy EXALOGIC (pre nových zákazníkov - maximálne 3 osoby v rozsahu 2 hodín do 3 mesiacov od zakúpenia prvej licencie) zdarma
Školenie v sídle firmy EXALOGIC (pre existujúcich zákazníkov - 1 osobu) 20 €/hod.
Pomoc s implementáciou Beds24
(pomoc s implementáciou zodpovednej osobe - nastavenie komunikácie medzi OBERON-om a Beds24, cenotvorba, prepojenie s rezervačným portálom (Booking.com, Expedia...), rezervačný formulár Beds24 na stránke ubytovacieho zariadenia - v rozsahu max. 3 hodín a obdobia 21 dní od objednania služby (nad 3 hodiny je pomoc spoplatnená bežnou hodinovou sadzbou).
200 €

Cestovné

Okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín 20 €
Okres Košice 20 €
Ostatné kraje SR (vzdialenosť sa počíta z mesta Ružomberok) 0,60 €/km
Príbuzné témy