Pomocník systému OBERON
Výrobca

Autorom a dodávateľom systému OBERON je firma EXALOGIC, s.r.o.

Údaje o firme

EXALOGIC, s.r.o.
Bešeňová 189
034 83 Bešeňová
Slovenská republika
www.exalogic.sk

IČO: 36421499
DIČ: 2021861127
IČ DPH: SK2021861127

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 15300/L.

Telefón (pracovné dni od 07:30 do 15:30)
Pevná linka 044 20 20 20 2
E-mail
Firemná schránka exalogic@exalogic.sk
Obchodné oddelenie obchod@exalogic.sk

Hlavným predmetom činnosti firmy EXALOGIC je tvorba vlastného účtovného softvéru OBERON na platforme Microsoft Windows. Ako komplexný účtovný systém je určený pre malé a stredne veľké firmy z rôznych oblastí podnikania. Pri tvorbe softvéru kladieme dôraz tak na jednoduchosť a logickosť, ako aj na intuitívne ovládanie programov.

História

Príbuzné témy