Pomocník systému OBERON
Čo je OBERON

Účtovný systém OBERON je slovenský produkt dodávaný firmou EXALOGIC, s.r.o. Využiť ho môže každý, kto potrebuje viesť účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné), sklad alebo predávať pomocou registračnej pokladnice. Okrem toho softvér obsahuje celý rad ďalších modulov: na evidenciu pracovného času a dochádzkyspracovanie miezdhotelový systém určený pre všetky typy ubytovacích zariadení, modul CRM a registratúra a ďalšie. Osobitnou kategóriou sú mobilné riešenia, ktoré zahŕňajú aj nadstavbovú webovú aplikáciu OBERON Web na sprístupnenie vybraných informácií na mobilných zariadeniach (smartfón, tablet...) v reálnom čase.

Základné informácie

 

Účtovníctvo

Systém OBERON vám ponúkne presne to, čo potrebujete - jednoduchosť, prehľadnosť, rýchlosť. Účtovanie nebolo nikdy predtým také jednoduché, a to nemusíte byť ani zdatný účtovník - prekvapí vás intuitívne podvojné a jednoduché účtovníctvo, automatické účtovanie pokladničných dokladov s mobilnou aplikáciou QeeR skener pre Android a iOS, samozrejmosťou je integrácia s ostatnými modulmi.... Zjednodušiť prácu vám môže aj jednoduché zasielanie faktúr e-mailom, export príkazov na úhradu do internetbankingu, automatické účtovanie bankových výpisov... Viac informácií je možné získať v témach o podvojnom účtovníctvejednoduchom účtovníctve.                
 

Skladová evidencia

Ušetrite náklady pri vedení skladu, evidujte svoje zásoby jednoducho a presne. Pracujte s obchodnými partnermi, objednávkami, faktúrami, príjmom, výdajom či inventúrami aj s prepojením na pokladnice. Vytvárajte receptúry, výrobky a sady, pracujte s čiarovými kódmi, sériovými a výrobnými číslami, variantmi či s vlastnými cenovkami. Komunikácia s internetovým obchodom a množstvo ďalších zaujímavých možností vrátane mobilnej aplikácie ASTON pre Android robí z tejto evidencie naozaj profesionálne riešenie. Viac informácií nájdete v témach o module Skladová evidencia.

 

Pokladnica OBERON

Vytvorte z vášho počítača plnohodnotnú on-line registračnú pokladnicu prepojenú so skladom, účtovníctvom a hotelovým systémom. Rozhodnite sa pre kvalitnú fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA a využite výhody jedného dodávateľa softvéru aj hardvéru. Pokladnica OBERON pozná veľkoobchodný, maloobchodný a reštauračný režim predaja vrátane režimu pre dotykový displej - Fast food. Modul zároveň ponúka ďalšie možnosti - prepojenie s viacúčelovou gastroaplikáciou LUKUL - nielen mobilný čašník, elektronickým jedálnym lístkom, celým radom pripojiteľných zariadení atď. Viac informácií je možné nájsť v témach o Pokladnici OBERON.
 

Mzdy a dochádzka

OBERON predstavuje moderný a silný nástroj na evidenciu pracovného času a dochádzky a spracovanie miezd - nezáleží na tom, či máte jedného alebo sto zamestnancov. Moderná výplatná páska prezradí zamestnancom skutočnú sumu, ktorá z ich príjmu putuje do štátnej pokladnice. Po mesačnom spracovaní miezd jedným klikom automaticky vytvoríte všetky potrebné tlačové výstupy, rekapitulácie, exporty do štátnych inštitúcií, príkazy na úhradu atď. Modul podporuje softvérové aj hardvérové dochádzkové terminály na presnú evidenciu dochádzky a umožňuje rýchly a jednoduchý výpočet všetkých typov miezd. Viac informácií je možné získať v témach o module Mzdy a dochádzka.

 

Hotelová recepcia

Modul obsahuje všetky štandardné agendy, ako sú evidencia rezervácií, vedenie knihy ubytovaných, rezervácií priestorov a športových potrieb, povinné hlásenia vízových cudzincov, on-line rezervácie, ako aj ďalšie knihy ako je Kalendár podujatí, či Správa údržby, a to len za zlomok ceny veľkých hotelových systémov. Okrem toho jeho veľmi atraktívnou vlastnosťou je podpora nástroja Hotel Channel Manager na prepojenie s celým radom rezervačných portálov (Booking.com, Expedia atď.). Prispôsobí sa vám, či už ho použijete len na splnenie základných povinností, alebo budete používať aj hotelové účty, prepojenie s reštauráciou, či registračnými pokladnicami. Viac informácií získate v témach o module Hotelová recepcia.
 

CRM a registratúra

Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management) ani mnohé vnútrofiremné procesy už nemusia byť nočnou morou. Poriadok v týchto veciach zvyšuje výkonnosť firmy, zlepšuje kontrolu nad pracovníkmi a prináša úsporu času pri sledovaní obchodných prípadov či pracovných úloh. Navyše, modul obsahuje aj možnosť samostatnej evidencie reklamácií a servisných zásahov, či vedenia evidencie registratúry dokumentov. Viac informácií je možné získať v témach o module CRM a registratúra.

 

Evidencia vozidiel

Táto evidencia vám pomôže splniť zákonnú povinnosť s vykázaním uskutočnených jázd. Okrem toho získate prehľad o dopravných výkonoch vozidiel vo firme. Evidencia vozidiel môže byť prepojená s účtovníctvom, aby sa vylúčilo opakované zadávanie dokladov o nákupe PHL. Za používanie modulu však nezaplatíte ani euro - je ho možné používať zdarma, t. j. bez akejkoľvek licencie, pričom nie sú obmedzené žiadne jeho funkcie. Viac informácií je možné získať v témach o module Evidencia vozidiel.
 

Pripojenie internetového obchodu

Do systému OBERON bolo implementované priame on-line prepojenie s internetovým obchodom PrestaShop, k dispozícii sú však aj ďalšie možnosti on-line alebo off-line prepojenia s celým radom e-shopových platforiem. Veľmi atraktívnou vlastnosťou OBERON-u je, že nie je viazaný na konkrétny internetový obchod, ale vďaka automatickým exportom/importom súborov vo formáte XML (prípadne CSV) je ho možné prepojiť s akýmkoľvek e-shopom. Využiť však možno aj niekoľko spôsobov na on-line prepojenie: rozhranie eShop IUniversal nterface, či webové služby (WebServices API). Viac informácií je možné získať v téme Internetové obchody.

 

Tlačové výstupy

Množstvo tlačových výstupov s počtom blížiacim sa k 700, ich prehľadnosť, vypovedacia schopnosť, prípadne export do rôznych formátov je dnes už samozrejmosťou. Čo však dáva systému OBERON náskok vo svojej kategórii je možnosť okrem používateľských úprav tlačových výstupov upravené výstupy ukladať alebo vytvárať vlastné. Moderný a kvalitný editor tlačových výstupov je lokalizovaný do slovenského jazyka.
          
 

Dokumentácia a podpora

Pri používaní systému OBERON nezostávate sami. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom webových formulárov, prípadne môžete osloviť niektoré z našich viac ako 70 servisných stredísk po celom území Slovenska. Samozrejmosťou je podrobná elektronická dokumentácia dostupná zdarma - Pomocník OBERON. Okrem toho sú vám k dispozícii aj pracovníci nášho telefonického centra podpory. Štandardnou súčasťou programu je technológia na poskytovanie pomoci formou vzdialenej plochy.

 

Moderné technológie

Držíme krok s dobou za vás, keďže neustála obmena počítačových technológií, operačných systémov, spôsobu práce s dátami vyžadujú neustálu modernizáciu a implementáciu nových technológií. Z tohto dôvodu je OBERON vyvíjaný na vývojovej platforme .NET a podporuje databázu typu SQL (MariaDB, MySQL alebo MS SQL). To umožňuje jednoducho pridať okrem iných aj také funkcie ako je multijazyčnosť, webové služby a pod.

Ďalšie informácie

Príbuzné témy