Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Evidencia vozidiel > Všeobecne o koncepcii

Táto téma obsahuje všeobecné informácie o module Evidencia vozidiel v systéme OBERON.

Základné informácie

Licenčné podmienky

Príbuzné témy