Pomocník systému OBERON
Všeobecne o koncepcii

Evidencia vozidiel > Všeobecne o koncepcii

Modul Vozidlá je jeden z ďalších voliteľných modulov systému OBERON. Umožňuje viesť knihu jázd vozidiel, pričom obsahuje aj ďalšie pomocné evidencie. Aby bol modul Vozidlá dostupný, musí byť nadefinovaný v nastaveniach programu. Modul Vozidlá nie je spoplatnený (je možné ho používať zdarma, bez akejkoľvek licencie), pričom nie sú obmedzené žiadne jeho funkcie.

Základné informácie

Príbuzné témy