Pomocník systému OBERON
Cestovné príkazy

OBERON - hlavná ponuka > Vozidlá > Cestovné príkazy

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Cestovné príkazy v ponuke Vozidlá programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy